Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vlijweide

Stichting Het Wantij ziet graag veranderingen aangebracht in het plan voor het woningbouwplan van Vlijweide en heeft daarom een zienswijze ingediend voor het ontwerp bestemmingsplan.

Vlijweide is de naam die gegeven is aan de locatie van 4 schoolcomplexen tussen Noordendijk en het uiteinde van de Vlij. Dus juist tussen Plan Tij, de jachthaven en de Oranjelaan.

Daartoe is al een eerste scholencomplex gesloopt waar nu tijdelijk een handvol Tiny Houses zijn geplaatst. Er gaat nog veel meer gesloopt worden als het aan de gemeente ligt.
Er moeten huizen met een groot woonoppervlakte komen met een prijs van minimaal een half miljoen. Het mogen huizen op de grond, of op palen, of drijvende huizen zijn.

De Stichting vindt het pijnlijk dat het verschil tussen arm en rijk, na eerder met de woningen van het Plan Tij, zo nadrukkelijk wordt geëtaleerd: Mag er in de Wantijzone alleen nog maar voor de rijken worden gebouwd?
Hoe dan ook zou het duurzamer zijn om kleine huizen te bouwen of de scholen te verbouwen!

Bomen en natuurinclusief bouwen
Er staan nu nog tientallen bomen, zowel langs de Baaden Powelllaan als langs de oever van de Vlij. Deze kunnen volgens het ontwerp bestemmingsplan op twee na, vergunningsvrij gekapt worden! Het ligt aan het plan en de welwillendheid van een toekomstige projectontwikkelaar of deze bomen nog kunnen blijven. Stichting het Wantij vindt dat deze bomen beschermd dienen te worden met een vergunning, zodat er nog een kans is dat belangen kunnen worden afgewogen. Het is te gek voor woorden dat en projectontwikkelaar hierbij vrij spel zou krijgen.

De gemeente Dordrecht beweert dat natuurinclusief bouwen bij alle nieuwe bouwplannen voorop staat, maar begrijpt niet dat natuurinclusief ook werkelijk betekent: Inclusief bestaande natuur en dus ook inclusief de bomen.

Doodlopende Vlij verbinden met het Wantij
Het plan is delen van de huidige locatie af te graven en water toe te laten. Aan de nieuwe en ook aan resterende oevers kunnen dan 50 a 70 huizen worden gebouwd en getijdenoevers worden aangelegd. Dat lijkt een verbetering voor de ecologie, maar vergeten wordt dat het hier gaat om een doodlopend einde van de Vlij, waar veel vervuild slib zal neerslaan hetgeen gevaar oplevert voor kinderen en dieren. Er zal frequent gebaggerd moeten worden, ook om de Vlij op diepte te houden en het vervuilde slib te verwijderen. Dat betekent steeds weer een aantasting van de ecologische situatie op de bodem. Baggeren aan de getijde-oevers is zelfs zeer onwenselijk.

Stichting Het Wantij dringt er daarom op aan een verbinding met het Wantij via de Oranjelaan te realiseren, zodat er eindelijk een goede doorstroming kan komen. Er ontstaat dan een ecologisch belangrijke bypass van het Wantij.

Recreatieve druk op het gehele gebied: het Wantijpark en de oevers van de Vlij
Verder is te voorzien dat de recreatieve belasting van de Vlij en ook van het Wantijpark vanwege de komst van deze nieuwbouwwijk zal toenemen. Het is daarom van belang dat de smalle grienden van het Wantijpark langs de Vlij tegenover Plan Tij worden beschermd en zo mogelijk verbreed.

Verdere voorstellen, ideeën en commentaar zijn te lezen in de bijgaande zienswijze.
Wij vernemen graag ieders mening en inbreng; hetwantij@hotmail.com of geef een reactie op deze site.

Eén reactie op “Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Vlijweide”

  1. Ik ben het helemaal met de Stichting “het Wantij” eens.
    Eer worden veel te veel kolossale huizen gebouwd ten koste van de natuur.!
    ten nadele van de bewoners met een normale portemonnee.

    Bomen hoort bij de mens en het landschap en roept nog meer overstromingen en luchtvervuiling op,,,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *