WIN – WIN: heel veel geld besparen met aanleg natuurlijke oever Schaerweide

Honderdduizenden euro’s zijn te besparen als de gemeente afziet van het volledig vernieuwen van de basaltoever langs het Wantij bij Schaerweide. In plaats daarvan kan met groot onderhoud worden volstaan, waarmee de bomen in de basaltoever kunnen worden behouden!

Door het aanleggen van een natuurvriendelijke oever wordt de stabiliteit van de basaltoever zodanig vergroot dat elke discussie over de noodzaak van volledige vervanging van de oever onnodig is. Een win-win situatie dus! Dat is het voorstel van Stichting Het Wantij na bestudering van rapporten die de gemeente pas onlangs vrijgaf.

Het college wist steeds elke discussie over de noodzaak van volledige vervanging van deze oever de kop in te drukken met het argument van de veiligheid.
Uit bestudering van de geleverde rapporten blijkt dat er geen sprake van is dat met behoud van de huidige oever de veiligheid voor mens of bebouwing in het geding is.

Er is wel discussie mogelijk over de noodzaak van reconstructie van de oever vanwege een gebrek aan stabiliteit, maar om aan deze discussie een eind te maken heeft de Stichting een voorstel gedaan: leg een natuurlijke oever aan… die maakt de bestaande oever sterker en er ontstaat veel meer natuur, goed voor de biodiversiteit en de migratie van soorten langs het Wantij.

Er kan dus wel degelijk de keuze gemaakt worden de oever niet te vervangen en de bomen te laten staan!

In plaats van een geheel nieuwe oever te maken kan dan volstaan worden met groot onderhoud op een boom- en natuurvriendelijke manier.

Het college moet dus zijn wens een nieuwe basaltoever te creƫren afwegen tegen het behoud van bomen.

Daarmee kan bovendien heel veel geld bespaard worden, bomen kunnen blijven staan en met de aanleg van een natuurlijke oever kan het enorme verlies aan natuur bij dit project gecompenseerd worden. Tot nu toe gaan er namelijk 100 bomen verloren en zouden daarvoor 25 bomen terugkomen… Ook wordt hiermee het Wantij als ecologische verbinding versterkt.

Niet te vergeten dat behoud van de mooie oude bomen in de oever – parels aan het Wantij! – een fantastische beleving kan geven voor toekomstige wandelaars langs deze oever, bovendien met uitzicht op het Wantij. Ook kan op deze manier heel wat belastinggeld bespaard worden. Het voorstel is zowel aan de gemeenteraad en het college voorgelegd.

brief gemeenteraad win win 16-01-2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *