Wilgenalternatief Schaerweide wel degelijk mogelijk volgens ambtenaar!

Toch heeft gemeente Dordrecht het alternatieve plan van de Stichting afgewezen en aangekondigd komende week te gaan kappen… De gemeente hanteert bij haar afwijzing drie argumenten:

1. De bomen liggen 1 meter dieper dan de geplande parkeerplaatsen en hebben daardoor veel meer ruimte nodig dan in het plan van de Stichting wordt aangegeven.

2. De HVC wagen, van de vuilophaaldienst dus, zou er niet langs of onderdoor kunnen.

3. Juridisch is het plan te complex.

Commentaar Stichting:
1.
Nu ligt er al jaren een verhoogde weg naar het bouwterrein op enkele meters naast de stammen. Wilgen, zeker gezonde, kunnen zich daaraan aanpassen en deze hebben dat ook gedaan. Het aanbrengen van een ophoging enkele meters verder, rondom de stammen, kan mits:
a.) voor de ophoging het juiste materiaal wordt gebruikt waarin de wortels kunnen doordringen en
b.) er via de aanleg van enkele “drainage” pijpen lucht bij de wortels kan komen. Op deze manier kan de boom zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

Wat betreft watervoorziening:
De boom krijgt water genoeg vanwege de ligging in een kuil en het contact met grondwater.

Een gezonde wilg kan zich aan deze nieuwe situatie aanpassen.
Anders zou het bijv. zijn bij een beuk, die gaat bij elke ophoging direct dood. Ook moet bedacht worden dat wilgen langs rivieren vaak langere tijd onder water staan, dus helemaal zonder zuurstof.

Een wilg heeft ook een bewonderenswaardige levenskracht.

Opnieuw werd de haalbaarheid van het alternatieve plan van de Stichting onlangs door een, ook bij de gemeente onomstreden deskundige, beaamd.

2. De entree is even breed als in het plan van de projectontwikkelaar. Mocht de hoogte onder de bomen onvoldoende zijn dan is snoeien eerder een optie dan alle 5 de bomen omzagen!

3. Omdat een deel van de parkeerplaatsen buiten de grens van het huidige bouwterrein komt te liggen moet er juridisch wat geregeld worden. Voor het grootste deel is de gemeente eigenaar, dus hoe moeilijk kan dat zijn?…

Conclusie:
Uit de weerlegbaarheid van de gebruikte argumenten en de visie van een ook bij de gemeente onomstreden deskundige ambtenaar blijkt de onwil: onwil zich over het plan te buigen, onwil met de Stichting te overleggen. onwil om de waarde van de te kappen bomen te erkennen. Het lijkt wel of de gemeente bang is het gesprek hierover met de projectontwikkelaar aan te gaan.

Vanuit deze onwil heeft men zich juridisch en politiek willen indekken met deze fake argumenten. Doodzonde voor deze prachtige gezonde bomen die een icoon kunnen zijn als entree tot dit bouwproject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *