Wilgen Schaerweide: blokkade overleg, bewoners roeren zich!


Zoals eerder vermeld op deze site heeft Stichting het Wantij bezwaar ingediend tegen de door de gemeente afgegeven kapvergunning voor het groepje van 5 gezonde wilgen op het bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus. Deze bomen zouden moeten wijken voor een of twee parkeerplaatsen. De projectontwikkelaar kwam echter niet opdagen voor een gesprek. Inmiddels heeft een aantal toekomstige bewoners hun solidariteit met de actie van de Stichting geuit! Het is ook nog de vraag of de bomen wel binnen de grenzen van het bouwterrein staan!

De Stichting roept meer toekomstige bewoners op zich te melden!  

Stichting Het Wantij had een afspraak gemaakt met de heer Lubeck van projectontwikkelaar Leyten om de situatie te bespreken met als doel samen te kijken of er een, creatieve, oplossing was te vinden waarmee de bomen gespaard kunnen worden. Echter, er kwam niemand opdagen! Via zijn secretaresse werd vernomen dat de gemeente aan de projectontwikkelaar, die NB de kapvergunning heeft aangevraagd, heeft laten weten dat deze “geen partij zou zijn”…

Kortom; ernstige tegenwerking van de gemeente en projectontwikkelaar ten koste van deze bomen. De wil om hier in gezamenlijk overleg uit te komen ontbreekt totaal.
Dit terwijl het project aan het Wantij wordt gepresenteerd als groen en duurzaam…

Wat kan volgen is een onnodige verharding van de standpunten, een bezwaarprocedure en een gang naar de rechter.

Inmiddels heeft nadere bestudering van een luchtfoto het inzicht opgeleverd dat de bomen mogelijk deels of geheel net buiten het bouwterrein staan! Dan valt zelfs het argument van het verlies aan parkeerplaatsen weg!

Intussen mogen de bomen, voorlopig, niet gekapt worden omdat een door Stichting het Wantij ingeschakelde ecoloog een vogelnest in een boomholte heeft ontdekt Dit vereist volgens de Wet natuurbescherming eerst nader onderzoek. Hoewel de Stichting dit feit op meerdere manieren onder de aandacht van het college van B&W heeft gebracht blijft een reactie uit.
Wel is vernomen dat er niet voor september wordt gekapt.

Tot nu toe is er geen enkel teken vanuit de gemeente om dit probleem bespreekbaar te maken. De gehele gang van zaken wijst erop dat de bomen zonder intensieve actie geen enkele kans krijgen; jammer en volstrekt onnodig dreigen kerngezonde bomen slachtoffer te worden van gemeentelijke onwil.

Deze bomen kunnen zonder meer een verrijking zijn voor de leefomgeving van de toekomstige bewoners. Het is dan ook een zeer positieve ontwikkeling dat een aantal toekomstige bewoners heeft aangegeven deze bomen graag te willen behouden. Meer reacties zijn zeer welkom!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *