Wervenpark: verjagen bever en vernietigen burcht. Alternatieven geweigerd

In het kader van een bezwaarprocedure tegen de verleende ontheffing voor het verjagen van de bever uit het Wervenpark heeft Stichting Het Wantij het volgende aan het licht gebracht:

– Er is een bever bezig een burcht te maken in de Kraanbaan. Dit betekent dat de bever zich blijvend wil vestigen op het Wervenpark. Eerdere berichten dat het alleen zou gaan om een tijdelijke verblijfplaats, een leger, kloppen niet meer. Toch weigert de projectleiding de voorgenomen plannen aan te passen en wil zeer binnenkort met de werkzaamheden starten.

– De projectleiding beweerde dat uit camerabeelden bleek dat er al meer dan drie weken geen bever van zijn hol gebruik heeft gemaakt. Stichting Het Wantij ontdekte dat de camera’s foutief staan opgesteld waardoor de toegang tot het hol niet in beeld komt. Het geeft geen enkel vertrouwen meer daar desondanks wordt doorgegaan met het plan woensdag a.s. het beverhol af te sluiten.

– Er is geen oor voor het voorstel van de Stichting om ter compensatie van de vernietiging van de burcht een locatie op het Wervenpark te creeren waar de bever zelf een hol of burcht kan maken.

Vragen en voorstellen over de mogelijkheid de beverburcht te behouden worden met een zwaar overdreven voorstelling van zaken beantwoord: De gebruikte argumenten zoals een dreigend instortingsgevaar zijn feitelijk onjuist zo blijkt uit het rapport van ingenieursbureau IV Infra (NB in opdracht van de gemeente gemaakt). Tot nu toe wordt een verzoek om een gesprek daarover met de schrijver van het rapport door de projectleider geweigerd.

Dit alles maakt een gesprek over mogelijk behoud van de burcht of van een te maken alternatief onmogelijk.

Tevens zou betrokken moeten worden dat er voor de bever op Stadswerven, na het verharden van alle oevers en het dempen van de haven Noord plus de aanstaande werkzaamheden op de Landtong, geen alternatieve locatie meer is te vinden.

Ook het foerageergebied op het Wervenpark in de vorm van de huidige wilgenopstand gaat verdwijnen. Wel komt er later een soortgelijk maar kleiner, foerageer gebied terug maar in de tussentijd is het voor de bever een maanlandschap en ontoegankelijk.

Stichting Het Wantij heeft diverse voorstellen gedaan om dit te voorkomen. Het is heel hard nodig dat er wordt ingezet op een werkelijk welkom van de bever, en dat deze ook tijdens de werkzaamheden kan blijven. Het is wel degelijk mogelijk maar tot nu toe blijkt de focus vooral gericht te zijn geweest op het alleen voor mensen geschikt en toegankelijk maken van de wervenhellingen en kraanbaan en niet op de geschiktheid voor dieren.

Wat is er nog mooier dan een beverburcht waar kleintjes worden geboren waar iedereen van kan genieten?

Dat is toch in lijn met wat de gemeente altijd beoogde: Het Wervenpark als het visitekaartje voor de “Biesbosch in de de stad”?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *