Weer gewonnen; rechter verbiedt wederom kap bomen langs Wantijoever!

Stichting Het Wantij heeft in een verzoek aan de rechtbank Rotterdam opnieuw kunnen voorkomen dat de vele bomen langs de Wantijoever worden gekapt.


De gemeente Dordrecht was al eerder in november 2019 door de rechter verboden de bomen te kappen langs de Wantijoever voor het 50kV gebouw en de woningen van Schaerweide, maar nam opnieuw een aangepast besluit om tot kap over te gaan. Daar heeft de rechter nu, woensdag 18 maart 2020, in voorlopige voorziening weer een stokje voor gestoken!

Opvallend is dat de rechter niet is gebleken dat de bomen voor een onveilige situatie aan de oever kunnen zorgen zoals de gemeente bij herhaling heeft beweerd.
Hoewel de gemeente aandrong op een zeer spoedige behandeling van de zitting was zij NB nog steeds niet in het bezit van een omgevingsvergunning voor de reconstructie van deze oever! Maar ook na verlening daarvan staat bezwaar door de Stichting nog open. …

De rechter constateert dat het NWC (Natuur en Vogelwacht) in het door haar geleverde onderzoek tegenstrijdige informatie geeft; de Rivierrombout komt er niet voor maar de werkzaamheden kunnen wel verstoring geven….

De rechter constateert dat in de verleende kapvergunning behoort te worden opgenomen dat er op deugdelijke wijze volgens een daarvoor bestaand protocol onderzoek naar diersoorten zoals de bever, vleermuizen, rivierdonderpad ijsvogel etc wordt verricht; die garantie voor zorgvuldigheid ontbreekt.

De rechter trekt zelfs in twijfel of de gemeente wel handelt in lijn met de wet Natuurbescherming en vindt daarom dat het beter is dit nader te behandelen in beroep voor de meervoudige kamer van de rechtbank.

De noodzaak voor kap staat zodoende allerminst vast, aldus de rechter.

De Stichting ziet in deze uitspraak de bevestiging dat er geen enkele noodzaak is de bomen te kappen. Integendeel; de natuurwaarden zijn te belangrijk mede als onderdeel van een belangrijke ecologische verbindingszone.
Dat de aanleg van een voetpad een reden kan zijn dat veel bomen niet kunnen blijven staan is absurt; de gemeente wil een zware betonnen constructie optuigen waar een schelpenpad voldoet. Het tekent de manier waarop deze gemeente met waardevolle natuur omgaat.

De gemeente dient er werk van te maken het pad vanaf de Oranjelaan langs de achterzijde van de woningen weer in orde te maken en de hekken te verwijderen. Er is geen enkele valide reden dat niet te doen. De bewoners kunnen dan snel genieten van de prachtige natuur die er nog rest dankzij de inzet van Stichting Het Wantij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *