Wantijpark, duurzaam behoud rij populieren en een eik

Juist bij de bruggen over de Vlij aan de Baaden Powellaan staat een trafo huisje, zie foto. Aan beide zijden van dit huisje bevinden zich dijkjes waarop de wandelaar het park in kan lopen, vaak op een wat blubberig pad. Tussen de dijkjes die lopen tot aan de Schietmuur staan 11 populieren en een eik.

In overleg met de Stichting worden de bomen gesnoeid en wordt er op die manier voor gezorgd dat de bomen duurzaam behouden blijven. Mogelijke takbreuk, waar veel populieren berucht om zijn, wordt dankzij de gebruikte snoeimethode, voor de komende 8 jaar voorkomen.

Bovendien worden de bomen zo gesnoeid dat een groot aantal alle ruimte krijgt om mooi uit te groeien. Daartoe wordt een paar bomen flink ingenomen. Ook de Eik aan het einde van het pad krijgt zo meer ruimte om heel lang te leven.

De ingenomen bomen krijgen een meer ecologische functie. Bureau Storix gaat in opdracht van de gemeente vanaf begin februari aan de slag.

De bomenrij is ook belangrijk voor vleermuizen: er bevinden zich heel wat holten in de bomen en ook is de bomenrij van belang als vliegroute. Er wordt zorgvuldig gewerkt om die holten te sparen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *