Voorzichtiger aanpak zieke essen in recreatiebos Hollandse Biesbosch

In gebieden met rode strepen wordt voorlopig niet gekapt.

Stichting Het Wantij betreurt het enorm dat veel door ziekte aangetaste essen in het speelbos van de Merwelanden zullen worden gekapt, maar is blij dat het Parkschap Hollandse Biesbosch de discussie hierover niet uit de weg is gegaan. Dit heeft als gevolg gehad dat er een aantal zeer belangrijke aanpassingen in de aanpak zijn gedaan:

– In eerste instantie wordt alleen een deel van het bos gekapt, waardoor een groot aantal bomen een kans op herstel krijgt, dieren in het bos kunnen blijven en diversiteit in de begroeiing kan blijven.
– Gezonde bomen worden gespaard en de bodem, inclusief opgroeiende bomen en struiken zoveel mogelijk met rust gelaten.

In april berichtte het AD over de geplande grootschalige kap van zieke essen in het Speelbos van de Merwelanden, dicht bij de Helsluis. Honderden essen waren al een aantal jaren aangetast door de essentaksterfte. Daar bleef het niet bij; van tientallen bomen waren de wortels ook nog eens ernstig aangetast door de honingzwam waardoor ze niet meer stevig stonden en er bij elke storm wel een paar bomen omwaaiden.

Stichting Het Wantij nam contact op met de beheerder van het Parkschap om de situatie te bespreken. De inzet was kritisch mee te denken de massale kap zoveel mogelijk te voorkomen door zorgvuldige selectie van de bomen. Ook wilde de Stichting voorkomen dat dieren te zeer verstoord zouden worden.

Het bijzondere van dit bos is dat het een speelbos betreft, het gaat dus niet alleen om de veiligheid langs de paden maar in het hele bos. Kinderen mogen zich overal in het bos bewegen. Het was zaak het bos, dat nu afgesloten is, weer zo snel mogelijk toegankelijk te maken. Het is dus begrijpelijk dat er door het Parkschap om die reden in eerste instantie werd gekozen voor een radicale oplossing.

Waardering is er voor de positieve houding van de beheerder om in gesprek te gaan en open te staan voor kritiek en voor de voorstellen van de Stichting. Daaruit resulteerden enkele belangrijke aanpassingen:

– Om de verstoring voor dieren zo klein mogelijk te maken worden niet alle zieke essen tegelijk gekapt. Dit jaar gaat het om ongeveer de helft van het bos. De rest van het bos wordt afgesloten voor bezoekers en komt later aan de beurt.
– Er wordt zorgvuldig gekeken welke essen kunnen blijven staan.
– Er wordt zodanig gewerkt dat de verstoring van de bodem en onderbegroeiing zo gering mogelijk is.
– Een deel van de stammen en takken blijft liggen om de ecologische waarde van het bos te vergroten.

Vervolgens wil het Parkschap meer diversiteit in het bomenbestand aanbrengen door op de kaal gemaakte stukken meerdere boomsoorten aan te planten waarmee voor de toekomst voorkomen wordt dat een ziekte zulke grote gevolgen kan hebben. Op veel stukken tussen en langs de essen zijn al veel andere soorten, vooral esdoorns, hoog opgeschoten. Het is op deze manier te verwachten dat het bos snel herstelt.

De Stichting heeft intussen ideeën geleverd om afgezaagde bomen ter plaatse te gebruiken voor bijvoorbeeld hutten of muurtjes die het bos nog leuker en spannender maken voor de kinderen.

Eén reactie op “Voorzichtiger aanpak zieke essen in recreatiebos Hollandse Biesbosch”

  1. Hèhè! Eindelijk positiever nieuws na al die kaalslag op ons eiland!
    Heel goed bezig Stichting het Wantij!👍😀 En heel fijn dat het Parkschap daar zo positief mee omgaat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *