Vlijweide: bescherming bomenrij langs Vlij

In een schrijven van de gemeente Dordrecht als reactie op de zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan Vlijweide van Stichting Het Wantij is een voor een aantal bomen belangrijke wijziging opgenomen: de bomenrij langs het Vlij tussen de Baden-Powelllaan en de Oranjelaan worden in lijn met het verzoek van de Stichting voortaan beschermd.

Die bescherming houdt in dat deze rij bomen de aanduiding ‘structureel bepalend groen’ hebben gekregen en daarmee beschermd zijn tegen kap. Het is dan nog wel mogelijk een boom met een vergunning te kappen, maar alleen als de bestaande structuur in stand blijft.

Dit is geweldig nieuws voor de bomen en allerlei dieren die er leven. Zo is deze bomenstrook foerageergebied voor verschillende soorten vleermuizen en vliegroute voor de meervleermuis.

Het bestemmingsplan is verder ook ten gunste van het groen veranderd door het bouwen dichter bij de  Noordendijk mogelijk te maken met als gedachte dat er dan meer ruimte is voor water en groen in het binnengebied.

Binnenkort zal bekend gemaakt worden of er meer punten van de zienswijze van de Stichting zijn gehonoreerd. Inmiddels is er de mogelijkheid opnieuw een zienswijze in te dienen, waarvan we zeker gebruik zullen maken.

Foto’s: De Kunstige Kol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *