Visie voor het Wantij: van Wantijwadden tot parelketting

Stichting Het Wantij heeft een Visie gemaakt voor de gehele Wantijzone. Het uitgangspunt hierbij was het denken vanuit de rivier, dat het hier gaat om een zoetwatergetijden rivier en dat een rivier rechten behoort te hebben.

Daar zijn interessante resultaten uit voortgekomen waaronder het voorstel om nevengeulen te creëren langs de rivier, bijvoorbeeld naar aanliggende havens waarmee ook de vervuiling in de havens kan verminderen, de aanleg van eilandjes als een parelketting door de Drechtsteden, te beginnen in Stadswerven, de aanleg van kribben zodat zich natuurlijke oevers kunnen vormen, het creëren van meer turbulentie, plekken waar vissen kunnen rusten en paaien etc. Zie de drie kaartjes in bijlage.

In het oosten, ter hoogte van de Sliedrechtse Biesbosch, kan bijvoorbeeld de Noord Bovenpolder bij het Wantij worden betrokken en kan een soort Waddengebied ontstaan. In het westen, op Stadswerven, kunnen eilandjes aangelegd worden die als een parelketting in de Oude Maas tussen de Drechtsteden worden aangelegd en met de aanleg van kribben zandige oevers voor de daar levende libellen kunnen terugkomen.
Op drie kaarten, I, II en III zijn de locaties met een aantal voorstellen te zien:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *