Vijf te kappen oude populieren Loswalweg nader onderzocht!

De gemeente had voor 5 populieren van ongeveer 80 jaar oud aan de dijk van de Loswalweg een kapvergunning aangevraagd met als reden dat er gevaar voor stambreuk zou zijn.

Daar er geen of onvoldoende onderbouwing werd gegeven heeft Stichting Het Wantij samen met bewoners bezwaar aangetekend en een visuele controle laten uitvoeren door een boomdeskundige. Daaruit kwam geen mankement naar voren.

Daarna heeft de gemeente een nader onderzoek laten verrichten door de eigen boommedewerkers. Er werden rotte plekken en holten aangetoond maar dat heeft ons niet overtuigd van de noodzaak de bomen te kappen.

Vandaar dat de Stichting heeft voorgesteld een onderzoek te laten verrichten met apparatuur waarmee een beter beeld verkregen kan worden. Dit is inmiddels door de gemeente toegezegd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *