Verwaarloosd knotwilggriend aan Wantijoever Generaal Spoorpad wordt in ere hersteld!

Al vele jaren, sinds de oprichting in 2005, bepleit Stichting Het Wantij het herstel van het griend aan het Generaal Spoorpad naar de oude staat, waarbij de spindotterbloem weer de mogelijkheid krijgt op te bloeien. Het is verheugend dat hier eindelijk een begin mee is gemaakt.


Het griend werd de laatste jaren namelijk niet goed meer onderhouden. De voor de watertoevoer noodzakelijke geulen waren dicht geslibd en volgeraakt met gedumpt snoeihout. De wilgen zelf waren te vaak en te fors, dus ondeskundig, gesnoeid waardoor de conditie sterk achteruit was gegaan. Dat dit heeft kunnen gebeuren in opdracht van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch is een raadsel. Net als het een vraagstuk is waarom er geen controle heeft plaatsgevonden door de gemeente Dordrecht.

Stichting het Wantij had er het afgelopen jaar met een brief aan het college van B&W en ook via een WOO verzoek, op aangedrongen dat alle bomen in het griend zouden worden behouden en de gelegenheid zouden krijgen te herstellen door een minder frequente en minder beschadigende snoei, met name voor de knotwilgen. Ook werd er, met succes, op aangedrongen dat een ecoloog die goed bekend is met dit griend ingehuurd zou worden om het gebiedje verder in kaart te brengen en te werken aan herstel.

De Stichting had vanwege haar betrokkenheid bij het Kaderrichtlijn Water project van Rijkswaterstaat voor de Wantijzone het voorstel gedaan een geul dicht langs het voetpad te graven als een bypass van het Wantij. Dit zou behalve een betere watertoevoer voor de spindotterbloem door de geulen in het griend, ook van grote betekenis kunnen zijn voor vissen en andere watergebonden dieren. Voor Rijkswaterstaat was dit echter qua oppervlak een te beperkt project.

Het was daarom zeer positief dat op initiatief van de stadsecoloog dit idee alsnog is opgepakt door de gemeente en subsidie werd aangevraagd en verkregen bij de Provincie.

Teleurstellend was dat uit het noodzakelijk verrichtte bodemonderzoek bleek dat de grond sterk vervuild was waardoor het graven van een geul op losse schroeven kwam te staan. Gelukkig werd besloten een poging te doen extra subsidie aan te vragen zodat de af te graven vervuilde grond kan worden verwijderd.

Hopelijk kan in 2023 begonnen worden met het graven van de geul en verder herstel van het griend.

Foto’s: De Kunstige Kol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *