Veel bomen gered in Wantijpark en in Merwelanden

Wantijpark

Op de valreep naar het nieuwe jaar kunnen we wederom een succes van Stichting Het Wantij melden, beter nog: een overwinning voor bomen!

De acties die we voeren tegen de plannen van Rijkswaterstaat om ten koste van heel veel bomen delen van het Wantijpark en van de Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten hebben nu al tot belangrijke resultaten geleid.

Wantijpark
Zo zijn de plannen voor het Wantijpark geschrapt! Het ging daarbij om de zuidoosthoek en het gebied tussen de dijkjes aan de zuidrand. Het was Rijkswaterstaat duidelijk geworden dat zeker wat betreft het Wantijpark er onvoldoende draagvlak onder de bevolking is. Hetgeen wel bleek uit de overweldigende reacties op onze bekendmaking. Dat staat nog los van de grote constructieve problemen voor het aanleggen van een waterkering op de slappe veen ondergrond.

Merwelanden
Voor de Hel- en Zuilespolder zijn belangrijke toezeggingen gedaan door Rijkswaterstaat: de eerder geplande aan te leggen waterkering aan de westzijde van de polder wordt naar het oosten verschoven. Dit betekent dat de oude witte abelen en alle andere bomen in die bosstrook behouden zullen blijven.
Ook hier is het de vraag of er voldoende draagvlak is om een deel van de Merwelanden onder invloed van het getij te brengen. Het helpt daarbij zeker niet mee als ook nog veel bomen het veld zouden moeten ruimen. De Stichting blijft daarom ernstig aandringen op het overnemen van het eerder aangedragen alternatief als optimale balans tussen bestaande natuurwaarden en nieuwe getijdennatuur, zie het gebied ten zuiden van de blauwe lijn op de kaart.

Rijkswaterstaat heeft nog meer toegezegd! De aangepaste plannen worden eerder dan de bedoeling was, al in januari, aan de Dordtse bevolking gepresenteerd. Hoewel Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht van plan waren nog voor de verkiezingen een besluit te forceren heeft Rijkswaterstaat laten weten dat er wordt gewacht met een besluit tot na de verkiezingen. Een mooi resultaat om het jaar mee af te sluiten!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *