Twee oude populieren Loswalweg behouden maar nieuwe bedreigingen doemen op.

Twee van de vijf populieren aan de Loswalweg waarover we eerder op deze site schreven zijn voorlopig behouden, hopelijk voor lange tijd! Ook de Aalscholvers die duiken in het Wantij bij het Vissertje en hier nachts verblijven kunnen tevreden zijn…

Het werd, samen met bewoners, een lange weg van bezwaar, verzoeken voor nader onderzoek en een hoorzitting. Op de hoorzitting kwam het verlossende woord; de twee populieren kunnen blijven staan omdat uit nader onderzoek bleek dat de eerder gemelde aantastingen aan de stamvoet van de bomen niet ernstig genoeg was.

Een nieuwe bedreigende factor voor alle populieren op de Loswalweg doemt echter op: bepaalde soorten, cultivars, blijken zeer gevoelig voor takbreuk. Dat maakt het nodig dat er nieuw beleid gemaakt gaat worden voor de omgang met populieren overal in de stad.

Op ons verzoek/aandringen hebben we in ieder geval de toezegging gekregen dat de gemeente zich houdt aan het landelijk protocol van de universiteit Wageningen. Dat betekent in ieder geval dat van alle populieren eerst vastgesteld behoort te worden om welke soort het gaat.

Tot nu toe is er volgens de bewoners geen sprake van het breken van dikkere takken. Alle stormen van het afgelopen jaar zijn goed doorstaan.
Stichting Het Wantij blijft in overleg over het beleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *