Strikt beschermde Rivierrombout duikt op in haventjes en op de rivieroevers van de Stadswerven in Dordrecht

rivierrombout
De Rivierrombout is opgenomen in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV Habitatrichtlijn en de doelsoortenlijst en is een soort van het leefgebiedenbenadering (code oranje). Op Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn staan de dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Dat wil zeggen dat in de nationale wetgeving moet worden opgenomen dat ze niet opzettelijk gedood of gevangen mogen worden.

Voorkomen in omliggende rivieren het Wantij en Beneden Merwede
Het voorkomen van de Rivierrombout in de Beneden Merwede en het Wantij was eigenlijk al langer bekend. Voor de Beneden Merwede sinds 1999. In 2000 werd de soort ook vastgesteld op een klein zandstrandje aan Merwede aan de Maasstraat en aan de overzijde in de Papendrechtse oever. In het Wantij is het voorkomen eerder in 2010 vastgesteld in de monding van de Vlij en in de oever aan de Beekmanstraat. Vanwege de aanwezigheid van geschikt habitat voor deze soort op de werven en de eerdere waarneming lag het voor de hand dat deze soort hier zou leven.

Aanvullende waarnemingen
Omdat het voorkomen van de soort vanwege de planologie voor het gebied mogelijk ontkend zou worden door de gemeente Dordrecht en de historische waarnemingen niet huidig waren is besloten om ook aanvullende waarnemingen te verzamelen. Op 17 tot en met 19 juli is daarom gericht gezocht naar zogenaamde exuviae oftewel larve huidjes. Door deze te verzamelen en te tellen kan een indruk verkregen worden van de omvang van de populaties.

Eerste resultaten
Tijdens het eerste bezoek op 17 juli in de haven aan de Beneden Merwede was het meteen raak. Er werden in totaal 12 larvehuidjes verzameld. Het bezoek op 18 juli aan de kleine strandjes op de hellingen leverde 2 huidjes op en een bezoek aan een deel van de Wantij oever 2 huidjes en een imago.

Rivierstrandje in haven langs haven Beneden Merwede
Rivierstrandje in haven langs haven Beneden Merwede. Het beste leefgebied op de werven voor Rivierrombout.

Larvehuidje
Larvehuidje op Schedefonteinkruid op een strandje bij de hellingen aan de Beneden Merwede.

Oever Wantij
Oever Wantij. Libellen die tijdens laag water uitsluipen zijn kwetsbaar vanwege de steenstortoever in combinatie met golfslag die door scheepvaart veroorzaakt wordt.

Mislukte uitsluiping door beschadiging van vleugels
Mislukte uitsluiping op 19-07-2019 in de oever het Wantij door beschadiging van vleugels.

Eerste waarneming rivierrombout
Eerste waarneming van Rivierrombout op het eiland van Dordt aan de Nieuwe Merwede op de Kop van den Ouden Wiel in 1999.

uitgekleurder imago rivierrombout
Uitgekleurder imago in stroomdalgrasland op de Kop van den Ouden Wiel in 1999.

Drie fluviatile soorten op de werven
Tijdens de inventarisatie in 2019 zijn nu van drie soorten fluviatiele libellen populaties waargenomen. De uit gebruik genomen haventjes hebben zich door de (vrij) recente natuurontwikkeling ontwikkeld tot geschikte leefgebieden voor deze soorten. Vooral de kleine populatie van de Breedscheenjuffers is bijzonder. De soort is zeer zeldzaam in het westen van het land. De haventjes vormen een belangrijke stepping stone voor deze soort naar de Biesbosch en Benedenstroomse natuurgebieden.

Eén reactie op “Strikt beschermde Rivierrombout duikt op in haventjes en op de rivieroevers van de Stadswerven in Dordrecht”

  1. In tegenstelling tot wat de gemeente Dordrecht in een bericht in het AD op van 20 april J.l. stelde: dat de werven en het energieterrein in de monding van het Wantij al eeuwen geen natuurwaarden hebben blijkt dus niet te kloppen. 11 Rode lijst soorten waarvan er 1 op de lUCN lijst staat als bedreigd en 1 soort die strikt beschermd wordt door de Europese Habitatrichtlijn. Strikt gezien moet de gemeente rekening houden met deze soort en zijn leefgebied. Ik ben heel erg benieuwd naar de reactie van de gemeente gezien eerdere ervaringen en het niet serieus nemen van eerdere melding van natuurwaarden in dit gebied en het kappen van bomen zonder de bezwaarprocedure af te wachten. Zelfs al zouden er geen bedreigde- en beschermde diersoorten leven dan bestaat er toch ook nog zorgplicht voor de natuurwaarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *