Stichting Het Wantij dient zienswijze in over ontwerpvergunning Evides

Stichting Het Wantij heeft een zienswijze ingediend waarin commentaar wordt gegeven op het besluit van de minister om Evides een vergunning te geven voor het lozen van PFOA en genX op het oppervlaktewater van het Wantij. Ook worden door de Stichting voorstellen gedaan ter verbetering.

De belangrijkste punten van commentaar zijn:

– Ten aanzien van de concentraties en hoeveelheden PFOA en genX wordt teveel vertrouwd op de gegevens die door Evides worden verstrekt.

Evides heeft bij herhaling onjuiste of onvolledige informatie/verklaringen gegeven.

– De hoeveelheid op het Wantij geloosde stoffen is oncontroleerbaar omdat debietmeters ontbreken.

– Evides beweert dat ongeveer 10 ng/l PFOA uit de drinkwaterzuivering in het spaarbekken terecht komt. Het spaarbekken bevat veel hogere concentraties.

– De concentraties en hoeveelheden pfoa en genX die bij de zuivering van industriewater vrijkomen zijn nog steeds onbekend. Evides beweert dat dit residu afgevoerd wordt in een riool naar Chemours.

– Er is nog steeds geen afdoende verklaring voor de hoge concentraties in het spaarbekken. De verklaring hiervoor van Evides blijkt steeds te veranderen.

– Opvallend is dat Evides zich geen zorgen lijkt te maken over de hoge concentraties in het spaarbekken en de lozing daarvan in het Wantij.

Als Evides niet de veroorzaker is dient zij Chemours aan te spreken. Daarover werd nooit iets vernomen. De afhankelijkheid van Evides ten aanzien van de productie van industriewater voor Chemours speelt hier waarschijnlijk een grote rol.

– Er wordt op het Wantij veel meer geloosd dan de 1,5 miljoen m3 waarvan in de vergunning sprake is. Dit mag geconcludeerd worden uit de door Evides ingediende stukken. Toch betrekt Evides dit niet in de aanvraag

– Evides wil de te lozen hoeveelheid uit de zuivering van 1,5 naar 1,7 miljoen m3 paar jaar verhogen. Dit is voor de Stichting niet acceptabel.

Stichting Het Wantij heeft voorstellen ter verbetering :

– Als het juist is dat de concentraties PFOA en genX uit de drinkwaterzuivering aanzienlijk lager zijn dan in het spaarbekken dan is directe lozing op het Wantij via een pijpleiding verre te verkiezen boven de lozing in hoge concentraties via het spaarbekken.

– Dit kan dan gecombineerd worden met het gebruiken van het water uit het spaarbekken voor industrie- of koelwater voor Chemours. Vervolgens kan het gefilterde PFOA en genX vanuit de zuivering terug naar het riool van Chemours.

Wordt vervolgd, zie ook vorige artikel over antwoord Minister op brief Stichting Het Wantij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *