Steun Stichting Het Wantij met geld en of werk mee!

Steun Stichting Het Wantij: word donateur!
U kunt de stichting in haar werk ondersteunen en daarmee bijdragen aan het behoud, herstel en bevordering van natuur, milieu en landschappelijke waarden in de Drechtsteden.

Donaties
Rekeningnummer: NL06 TRIO 0379 3165 87
Ten name van:       Stichting Het Wantij, Dordrecht 

Ondersteuning
Stichting Het Wantij timmert de laatste tijd weer aardig aan de weg, boekt resultaten, heeft vele projecten in uitvoering en kan daarom meer mederwerkers en donateurs gebruiken om de organisatie uit te breiden. Dat blijkt hard nodig!

Help de bomen, help de natuur langs de oevers, help om de rivieren weer schoon te krijgen van chemische vervuiling.

Ten aanzien van de bomen komen we in aktie voor menig boom en werken we aan verbetering van het beleid in heel Dordrecht: dringend nodig.
Ten aanzien van natuurlijke oevers werken aan voorstellen ecologische verbindingen via het Wantij met aanliggende gebieden stoomop en afwaarts, te verbeteren.
Ten aanzien van schoon rivierwater werken we op heel veel vlakken aan verbetering dmv beinvloeding beleid en bewustwording.

Wat betreft ondersteuning
Allereerst gaat het om ondersteuning vanuit je hart voor de natuur. Daaruit kunnen allerlei werkzaamheden voortvloeien, groot of klein. Bijvoorbeeld: ogen en oren voor de omgeving en actualiteit, meedenken, administratie, fotos maken, computer ondersteuning, inbrengen van allerlei vormen van kennis of specifieke deskundigheid zoals op ecologisch, chemisch of juridisch vlak etc., etc.

Wilt u ons werk ondersteunen met een donatie of wilt u meewerken? Hieronder vindt u de benodigde gegevens…

Donaties
Rekeningnummer: NL06 TRIO 0379 3165 87
Ten name van:       Stichting Het Wantij, Dordrecht

Contact:   hetwantij@hotmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *