Stem Otter hartverwarmend!

Addy de Jongh in actie.

De Wantijzaal in Villa Augustus liep vrijdagavond vol om te genieten van de lezing van Addy de Jongh in het kader van de “Stem van de Otter” georganiseerd door Stichting Het Wantij.

De Otter is een icoonsoort van de Provincie Zuid Holland en beschermd door de Europese habitatrichtlijn. Vanwege de vele dode dieren door o.a. het verkeer en de chemische vervuiling van het water in de rivieren stierf de Otter in Nederland uit (de laatste werd overreden in1988). Een rechtszaak moest er aan te pas komen om overheden te verplichten maatregelen te treffen knelpunten weg te nemen.

Sindsdien gaat het de dieren in grote delen van Nederland vrij goed, maar is het bereiken van de Biesbosch, als grootste potentieel leefgebied van groot belang voor het definitief voortbestaan van de soort. Er zijn plannen om onder de A15 een verbinding te realiseren, maar de route naar het Wantij vanuit de Noord is het meest natuurlijk. We gaan er daarom graag met de gemeente Dordrecht verder aan werken de oevers van het Wantij, te beginnen bij het knelpunt Stadswerven optimaal geschikt te maken, zodat we de Otter met open armen kunnen ontvangen. Meer vergroening van het Wantij aan de oevers is voor heel veel dieren belangrijk maar ook voor het welzijn van de mens.

De aanwezigen zijn heel wat te weten gekomen over de levenswijze en het wezen van het dier.

De Otter is, als visetende toppredator, zeer gevoelig voor vervuiling. Ook in die zin zal de gezondheid van de Otter in de Biesbosch en het Wantij een belangrijke indicator zijn voor de waterkwaliteit en dus ook voor de mens.

De avond was heel sfeervol, mede dankzij de prachtige zaal, en de spreker werd na de pauze bestookt met veel interessante vragen. De avond liep zodoende uit tot na half elf en smaakte naar meer.

Daar het aantal belangstellenden groter is dan deze avond aan ruimte beschikbaar was, hebben we Addy al voorgesteld nog een keertje terug te komen. Dat doet hij graag!

We hoorden van Addy dat de Otter ook geluiden maakt en zelf dus zijn stem kan laten horen! Maar nu al liet Addy zijn stem klinken, zowel in zijn verhalen als door deze geluiden na te bootsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *