Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Heuglijk nieuws; eindelijk is wat betreft natuurinclusief bouwen het roer om voor de woningbouw op Stadswerven: Het College van B&W gaat aan projectontwikkelaars opdracht geven bij komende projecten natuurinclusief bouwen als norm te hanteren!

* (zie hieronder de quote uit antwoordbrief aan raadscommissie motie natuurljke Wantijoevers ivm visie Staart aan cie Fysiek dd 11 december 2020 betreffende antwoord op vraag 4)


Stichting Het Wantij heeft over natuurinclusief bouwen vele jaren kennis opgebouwd en stelde dit onderwerp al twee jaar geleden in een gesprek met het college over Stadswerven aan de orde. Toen was de reactie van de daarbij aanwezige projectleiding dat dat absoluut niet kon vanwege de bestaande afspraken met projectontwikkelaars. De Stichting bracht toen naar voren dat bestaande afspraken toch aangepast moesten kunnen worden mede vanwege het voortschrijdend inzicht in deze tijd van alarmerende afname van biodiversiteit. Nu blijkt het dus toch te kunnen!

Ongetwijfeld heeft ook de samenwerking met en wens van veel bewoners op Stadswerven voor meer groen een positief effect gehad op dit besluit. Bewoners realiseren zich steeds meer dat zij in een versteende woestijn komen te leven en willen ook vergroening van de openbare ruimte.

De stichting ziet het als een eerste stapje in de goede richting want ook de al gebouwde woningen en gebouwen dienen vergroend te worden. Een bekend voorbeeld waar de stichting aktie voor voerde was het vergroenen van de parkeergarage zie op deze site.

De volgende stap is wat de Stichting  betreft een aanpassing van de gemeentelijke plannen om natuurlijke oevers aan te leggen op Stadswerven. Daarbij dient zoveel mogelijk de bestaande zeer waardevolle, nog resterende bodem en oevernatuur, behouden te blijven.

Het gaat overal langs het Wantij op Stadswerven om gedurende vele decennia ontstane ondiepe zandige bodems langs de oevers, zeer bijzonder leefgebied voor allerlei diersoorten waaronder een zeldzame en bedreigde Libellesoort. Stadswerven is een bijzonder en belangrijk natuurgebied, nog steeds te vaak genegeerd en ontkend door deze gemeente.

Het college kondigt in de antwoordbrief ook aan, te kijken naar het aanbrengen van drijvend natuur op Stadswerven. Ook dit is een voorstel van de Stichting in haar visie maar bedoeld als aanvulling op locaties waar de aanleg van natuurlijke oevers niet mogelijk is, dus zeker niet als vervanging.

*
“Ook geeft de ontwikkeling van Stadswerven het natuurinclusief bouwen aan bij de projectontwikkelaars. Dit is als eis opgenomen in de zogenaamde bouwenveloppen die volgens het raamkoopcontract gemeente/OCW opgesteld moeten worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *