Provincie verlaagt lozing genX door Chemours!

GenX: Provincie verlaagt lozing genX op het oppervlaktewater door Chemours van 2035 kilo naar 148 kilo per jaar! Lees meer op de website van de provincie Zuid Holland: verdere verlaging lozing Chemour

Al eerder, op 20 juni, was door Rijkswaterstaat aan de Provincie een advies afgegeven voor het lozen van 15 kilo per jaar.  Dit op basis van de nieuwe normen voor genX door het RIVM. Helaas heeft RWS gemeend dit te moeten aanpassen naar 148 kilo. Dit advies kunt u hier downloaden: advies-indirecte-lozing-chemours

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *