Plannen Rijkswaterstaat om Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten kosten hectares bomen het leven

Stichting Het Wantij vindt de gevolgen van het onderwater zetten van de Hel- en Zuilespolder door Rijkswaterstaat waarbij hectares bospercelen zullen worden gekapt, onacceptabel. De Stichting constateert dat de plannen enorme negatieve consequenties hebben voor de bestaande natuur- en landschappelijke waarden alsook voor het leef- en schuilgebied van dieren en pleit ervoor deze plannen sterk aan te passen.

De huidige plannen en de gewenste/noodzakelijke aanpassingen zijn op het bijgevoegde kaartje te zien. Stichting Het Wantij heeft een video gemaakt om zichtbaar te maken wat er allemaal vernietigd dreigt te worden:


Stichting Het Wantij neemt al langer deel aan het overleg met Rijkswaterstaat en staat positief tegenover het aanleggen van getijdennatuur in de Wantijzone. Maar vindt dat dat alleen met respect voor de bestaande natuur en landschap mag plaatsvinden, dus EN nieuwe natuur, EN zoveel mogelijk behoud bestaande natuur. Dat respect ontbreekt.

Secretaris van de Stichting Cor Goosen: “We treden nu naar buiten omdat de projectleiding nog steeds geen enkele toezegging doet noodzakelijke aanpassingen aan te brengen. Onze aandacht was vooral gericht op een bijdrage aan het ontwerpproces voor het Wantij en niet zo zeer voor de Hel- en Zuilespolder. Toen we het ontwerp voor deze polder onder ogen kregen leek dat op het eerste gezicht oke. Maar bij nadere inspectie ter plaatse zijn we ons een ongeluk geschrokken; ongelooflijk veel, vaak monumentale, bomen zullen moeten worden gekapt en fraaie landschappelijke elementen verdwijnen.

Het is onbegrijpelijk dat dit plan door alle deelnemers, inclusief de vertegenwoordigers van de gemeente Dordrecht werd goedgekeurd. Je vraagt je af of deze mensen zich gerealiseerd hebben wat de consequenties zijn. Door de projectleiding wordt niet ingegaan op de ernst van de zaak. Men verschuilt zich achter de reactie dat we eerder hadden moeten zijn… Het enige wat we nu horen is dat onze inbreng wordt meegenomen en dat eind januari een nieuwe bijeenkomst is. We vrezen dat men gewoon doorgaat. Vandaar deze stap om dit naar buiten te brengen. Als zo wordt omgegaan met waardevolle bestaande natuur dan wordt het draagvlak voor het project om getijdennatuur aan te leggen alleen maar kleiner”.

In een vervolg artikel op deze site zullen we nadere toelichting geven op het project van Kader Richtlijn Water van Rijkswaterstaat in de Wantijzone (waaronder de Sliedrechtse Biesbosch).

2 reacties op “Plannen Rijkswaterstaat om Hel- en Zuilespolder in de Merwelanden onderwater te zetten kosten hectares bomen het leven”

 1. Een belangrijk uitgangspunt van een maatschappelijk verantwoord omgevingsbeleid is dat de ontwikkeling die een gebied als gevolg van natuurlijke ontwikkelingen en activiteiten doormaakte herkenbaar blijft. Grondverzet en geforceerde inundaties moeten dan zo veel mogelijk worden vermeden. Wat ook van belang omdat dan potentieel interessante ecologische ontwikkelingen onmogelijk worden en de natuur in feite wordt tegengewerkt.
  Bovendien is verdronken bos geen aantrekkelijk en gezond verblijfsmilieu.. Dat zijn wel goed doorgankelijke en doorzienbare houtopstanden. Ook als achtergrond van panorama’s.
  De verwerpelijke plannen dienen onder de aandacht van de samenleving te worden gebracht.

 2. Het recreatiegebied de Merwelanden is vooral bedoeld voor dagrecreatie. Het lijkt mij dat het gebied ruimschoots aan die doelstelling voldoet. Er wordt veel gepicnickt, gewandeld, geluierd en gesport. Veel van deze activiteiten worden bij de omvorming naar een getijdengebied onmogelijk of ernstig belemmerd. Niet iedereen vindt het leuk om door de brandnetels te lopen of geplaagd te worden door muggen en steekvliegen, iedere doelgroep moet voldoende gelegenheid krijgen om te recreëren.
  Er is volop toegangkelijke getijdennatuur in de omgeving en door openstelling van het gebied ten oosten van de Helsluis kan die verder worden uitgebreid.
  Vragen:
  Zijn er gegevens van de bezoekersaantallen /- samenstelling. Wat is de achterliggende reden waarom Rijkswaterstaat met deze plannen komt? Bij extreem hoogwater loopt de polder nu vol en functioneerd dan dus prima als waterberging. Kan het zo zijn dat Rijkswaterstaat elders plannen heeft om getijdennatuur weg te halen en deze in de Merwelanden wil compenseren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *