Pfoa in spaarbekken de Grote Rug afkomstig uit zuivering industriewater?

Vervolg selectie uit brief* aan minister:

Vanouds produceert Evides, voorheen Waterbedrijf Europoort, in het zuiveringsstation aan de Baanhoekweg, drinkwater. De locatie bevindt zich op een steenworp afstand zuidelijk van het chemieconcern. Het drinkwater wordt geleverd aan de bewoners van het Eiland van Dordrecht en het oostelijk deel van de Hoekse Waard. Sinds 1999 werd een contract gesloten met Dupont voor de levering van industriewater.

Het ruw water dat aangeleverd wordt bij het zuiveringsstation is voor een deel afkomstig uit de Biesbosch waterbekkens, (die weer zijn gevuld met water uit de Maas) en voor een ander deel uit het diepe grondwater in de directe omgeving van het zuiveringsstation.

In het zuiveringsstation wordt het residu dat afkomstig is uit de filtering met spoelwater verdund. Dit spoelwater wordt opgevangen in slibvijvers en daarna in het spaarbekken geloosd met een volume van 1,5 miljoen m3 per jaar. Vanuit dit spaarbekken wordt via een overloop een zelfde hoeveelheid weer geloosd op het Wantij.

Volgens Stichting Het Wantij is de hoge concentratie pfoa in het spaarbekken de Grote Rug, in tegenstelling van wat Evides beweert, wel degelijk voornamelijk afkomstig uit de zuivering, met name uit de industriewaterzuivering.

De Stichting vond op internet een document van Evides (zie bijlage), waarin wordt beschreven dat het industriewater, in tegenstelling tot het drinkwater, in het zuiveringsstation aan de Baanhoekweg wordt gefilterd met de techniek van Omgekeerde Osmose.

Met deze techniek wordt ook pfoa en genX uit het water afkomstig van de Biesboschbekkens (dat 5,5 ng/l bevat) verwijderd en blijft in het residu achter. Dit residu wordt met spoelwater verdund en via slibvijvers in het spaarbekken geloosd. Daarmee wordt in tegenstelling tot hetgeen Evides beweert de hoge concentratie in het waterbekken verklaard, maar ook op andere gronden is de zuivering als oorzaak aan te wijzen (zie toelichting).

Het valt op dat Evides het gebruik van deze techniek waarmee o.a. pfoa wordt gefilterd niet noemt in de correspondentie met Rijkswaterstaat, zo blijkt uit de stukken die via het WOB verzoek zijn aangeleverd. Wel wordt het gebruik van andere filtermethoden opgesomd.

Ook valt op dat Evides haar bewering dat de hoge concentraties niet uit de zuivering afkomstig kunnen zijn, slechts onderbouwt met gegevens uit de drinkwaterproductie, terwijl deze juist, voornamelijk, afkomstig kunnen zijn uit de industriewaterproductie! Zie toelichting.

* zie voor brief vorige artikel onderaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *