Persbericht onderzoeksvoorstel PFAS/GenX

Stichting Het Wantij op het eiland van Dordrecht, onder de rook van Dupont/Chemours, vraagt uw aandacht voor het verzoek van 18 november aan de minister, om een dringend, noodzakelijk onderzoek naar PFAS te financieren. Het bijzondere is dat het onderzoeksvoorstel al is ontwikkeld en er een consortium van partijen klaar staat om te beginnen. Alleen het geld ontbreekt en gezien de overduidelijke hoge maatschappelijke urgentie zou dat er onverwijld moeten komen!

Alle partijen, waaronder meerdere universiteiten, RIVM en Expertisecentrum Pfas, zijn het erover eens dat er nog steeds heel weinig bekend is over de gezondheidseffecten van PFAS in ons milieu. Het ontwikkelen van verantwoorde normen voor de omgang met deze stoffen staat, ondanks meer dan 50 jaar lozing in ons milieu, nog in de kinderschoenen. Pas nu, nu het hele land, en niet alleen Dordrecht en omgeving, onder een laagje PFAS blijkt te liggen en er economische schade is ontstaan, is er maatschappelijke onrust; niet vanwege de gezondheidseffecten maar vanwege de in de ogen van de bouwers en andere grondverplaatsers te lage normen.

Er wordt niet gewezen naar de producenten, in Nederland vooral Dupont/Chemours, maar naar de overheid die onbruikbaar lage normen hanteert. Niet naar de overheid die deze industrie nauwelijks beperkingen heeft opgelegd deze stoffen in het milieu te lozen.

Mede naar aanleiding van een artikel, halverwege vorig jaar, betreffende een promotieonderzoek aan de VU Amsterdam over de effecten van nanodeeltjes op organismen en de ontdekking dat meetbare genetische, gezondheids, gevolgen pas na drie generaties opdoken, heeft Stichting Het Wantij de afdeling Ecologische Wetenschappen van professor Kees van Gestel (ism Jacob de Boer) weten te interesseren een onderzoeksvoorstel op te zetten in het kader van de NWA. Helaas is dat tijdens de selectie afgevallen.

Deze wijze van onderzoek zet de hele systematiek op z’n kop: ipv normontwikkeling adv bestudering directe effecten zoals het huidige protocol voorschrijft, zou gekeken dienen te worden naar de effecten op de langere termijn van meerdere generaties.

Aan de VU is men vervolgens in staat deze genetische effecten op diverse organismen te vertalen naar effecten op systemen in het menselijk lichaam: uiterst relevant dus…

De huidige verhoging van de norm is mogelijk zeer schadelijk voor de gezondheid en milieu en berust in ieder geval niet op gedegen wetenschappelijk onderzoek. De vakgroep van van Gestel heeft een unieke diepgaande wetenschappelijke methode ontwikkeld waar wereldwijd al zeer veel waardering over wordt uitgesproken. Op uitnodiging van de VS en Brazilië werden aldaar lezing gegeven.

Publiciteit is belangrijk en kan er mogelijk aan bijdragen dat er een positieve beslissing van de minister ter financiering van dit onderzoek komt.

Het onderzoeksvoorstel van van Gestel bij de NWA, mede ontwikkeld en ondersteund door een twintigtal partijen stuur ik u hierbij.

Uiteraard vind u hierbij ook de brief van Stichting Het Wantij aan de minister.

Met vriendelijke groet
Cor Goosen, secretaris.
Tel: 06 – 361 655 37

Eén reactie op “Persbericht onderzoeksvoorstel PFAS/GenX”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *