Vernietigingen leefgebied wettelijk beschermde dieren aan oevers Stadswerven in Nature Today

In Nature Today van vandaag is een artikel gepubliceerd over de vernietigingen die de gemeente Dordrecht aanricht aan de oevers van het Wantij te Stadswerven: Strop voor zoetwatergetijdehabitat in Wantijmonding.

In ons vorige artikel op deze site werd al bericht over de waarschuwingsbrief van de omgevingsdienst aan de gemeente. Daarin zijn de vele overtredingen van de Natuurbeschermingswet beschreven met als gevolg dat meerdere werkzaamheden in dit gebied werden stilgelegd.

Een eerder artikel gepubliceerd in Nature Today van 7 januari: Hoge natuurwaarden op voormalige bedrijventerreinen wantij in Dordrecht

Dordrecht krijgt waarschuwing wegens herhaald overtreden Natuurbeschermingswet

In een brief van 7 juli 2020 heeft de omgevingsdienst OZHZ de gemeente Dordrecht op niet mis te verstane wijze gewaarschuwd vanwege het herhaald niet naleven van de Natuurbeschermingswet en mogelijke overtredingen daarvan. Het gaat om het aanbrengen van schade aan het essentiële leefgebied van de Rivierrombout, het verstoren of zelfs doden van deze dieren. Lees verder →

Sequoia Kromhout; strijd ontbrand!


Een kapvergunning voor de reuzenboom, een 30 meter hoge Sequoia van ruim 100 jaar oud in de tuin van een woning aan het Kromhout heeft voor veel ophef gezorgd bij de bewoners in de buurt; 25 bewoners hebben bezwaar ingediend tegen de door de gemeente verleende kapvergunning. Stichting Het Wantij werd gevraagd dit bezwaar te ondersteunen. Lees verder →

Moerascipres “naar rechter”

Dinsdag 18 februari om 15.00 dient de zitting voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank Rotterdam. De inzet is te voorkomen dat de moerascipres vanwege de plannetjes van gemeente en projectontwikkelaar onnodig wordt gekapt. Het gebeurt te vaak dat waardevolle bomen het veld moeten ruimen bij nieuw en verbouwplannen. Lees verder →

Dordrecht – “EERSTE WERELDBOMENSTAD” ???

‘Dordrecht eerste wereldbomenstad’… zo lazen we in een persbericht.

Dit bericht typeert wat wij al lang constateren; dit college, deze gemeente, is volstrekt losgezongen van de werkelijkheid. Hoeveel mensen/organisaties zijn er niet die klagen over het gebrek aan groen in de (binnen)stad en de onzorgvuldige omgang ermee, plus de onwil om daarover ingesprek te gaan. Lees verder →

Persbericht onderzoeksvoorstel PFAS/GenX

Stichting Het Wantij op het eiland van Dordrecht, onder de rook van Dupont/Chemours, vraagt uw aandacht voor het verzoek van 18 november aan de minister, om een dringend, noodzakelijk onderzoek naar PFAS te financieren. Het bijzondere is dat het onderzoeksvoorstel al is ontwikkeld en er een consortium van partijen klaar staat om te beginnen. Lees verder →

Verzoek aan minister financiering PFAS onderzoek

Stichting Het Wantij heeft minister van Nieuwenhuizen in een brief gevraagd een onderzoeksvoorstel van de Vrije Universiteit Amsterdam naar milieu en gezondheidseffecten van PFAS financieel mogelijk te maken. Dit onderzoeksvoorstel werd eerder bij de NWA (Nationale Wetenschapsagenda) ingediend maar onlangs helaas niet voor verdere behandeling geselecteerd. Lees verder →

Onderzoek: Op Stadswerven veel natuurwaarden onder zware druk plannen gemeente

Op initiatief van Stichting Het Wantij heeft ecologisch adviesbureau Vertigo Research een uitgebreid onderzoek gedaan naar de nog aanwezige flora en fauna op Stadswerven. Dit naar aanleiding van de bewering van het college dat er geen (belangrijke) natuurwaarden meer zijn en er dus ook nergens rekening mee gehouden hoeft te worden.

Onderzoek naar natuurwaarden in de monding van het Wantij
Lees verder →

Het Wantij stapt naar rechter om bomen Wantijoever op Stadswerven te behouden

demonstratie 2 - 12 juli 2019

Stichting Het Wantij heeft een voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat de gemeente Dordrecht de oeverbosstrook aan het Wantij achter de Prins Hendrikbrug nog verder gaat kappen. Op het terrein van Schaerweide zijn al drie keer bomen gekapt ondanks pogingen van de stichting hierover in gesprek te komen. Hoewel de stichting een bezwaar had ingediend wilde het college die procedure niet doorlopen. Lees verder →

KAPPEN MET KAPPEN – Stil protest op Prins Hendrikbrug groeit! Elke vrijdag 17.00 uur

Het stil protest tegen de kap van de bomen langs het Wantij achter de Prins Hendrikbrug groeit! Bomenliefhebbers die het onnodig kappen van bomen zat zijn weten elkaar hier te vinden. KAPPEN MET KAPPEN, GENOEG IS GENOEG!
Doe mee, of kom langs en teken de petitie.
Inmiddels wordt de aktie gesteund door Partij voor de Dieren, Groen Links en SP!


Lees verder →

Strikt beschermde Rivierrombout duikt op in haventjes en op de rivieroevers van de Stadswerven in Dordrecht

rivierrombout
De Rivierrombout is opgenomen in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV Habitatrichtlijn en de doelsoortenlijst en is een soort van het leefgebiedenbenadering (code oranje). Op Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn staan de dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Lees verder →

Voorzichtiger aanpak zieke essen in recreatiebos Hollandse Biesbosch

In gebieden met rode strepen wordt voorlopig niet gekapt.

Stichting Het Wantij betreurt het enorm dat veel door ziekte aangetaste essen in het speelbos van de Merwelanden zullen worden gekapt, maar is blij dat het Parkschap Hollandse Biesbosch de discussie hierover niet uit de weg is gegaan. Dit heeft als gevolg gehad dat er een aantal zeer belangrijke aanpassingen in de aanpak zijn gedaan: Lees verder →