KAPPEN MET KAPPEN – Stil protest op Prins Hendrikbrug groeit! Elke vrijdag 17.00 uur

Het stil protest tegen de kap van de bomen langs het Wantij achter de Prins Hendrikbrug groeit! Bomenliefhebbers die het onnodig kappen van bomen zat zijn weten elkaar hier te vinden. KAPPEN MET KAPPEN, GENOEG IS GENOEG!
Doe mee, of kom langs en teken de petitie.
Inmiddels wordt de aktie gesteund door Partij voor de Dieren, Groen Links en SP!


Lees verder →

Strikt beschermde Rivierrombout duikt op in haventjes en op de rivieroevers van de Stadswerven in Dordrecht

rivierrombout
De Rivierrombout is opgenomen in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV Habitatrichtlijn en de doelsoortenlijst en is een soort van het leefgebiedenbenadering (code oranje). Op Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn staan de dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Lees verder →

Voorzichtiger aanpak zieke essen in recreatiebos Hollandse Biesbosch

In gebieden met rode strepen wordt voorlopig niet gekapt.

Stichting Het Wantij betreurt het enorm dat veel door ziekte aangetaste essen in het speelbos van de Merwelanden zullen worden gekapt, maar is blij dat het Parkschap Hollandse Biesbosch de discussie hierover niet uit de weg is gegaan. Dit heeft als gevolg gehad dat er een aantal zeer belangrijke aanpassingen in de aanpak zijn gedaan: Lees verder →

Grote natuurwaarden op Stadswerven

Stichting Het Wantij start grootschalig ecologisch onderzoek op Stadswerven:
Wethouders Stam en Reynvaan van BVD hebben bij herhaling beweerd dat er geen, belangrijke, natuurwaarden op Stadswerven zijn. Dat werd nog eens herhaald in antwoord op de door drie politieke partijen (Groen Links, D66 en Christen Unie/SGP) gestelde artikel 40 vragen en bevestigd in de commissie Fysiek afgelopen dinsdag.   Lees verder →