Wethouder onder vuur over platanen Stadspolderring

Artikel AD 14-1-2021 - Verbazing over kap platanen door geheim rapport

Het kon niet uitblijven: vuurwerk in de raadscommissie Fysiek, zie bijgaand artikeltje in AD.

Een Raadscommissie Fysiek die in een eerdere fase had laten weten graag te willen dat de platanen behouden zouden blijven; een wethouder die beweerde dat dat niet kon en een eigen rapport van de gemeente waarin staat dat het wel kan!

Vervolgens beweerde de wethouder ook nog dat een alternatief – het verplanten van de bomen – wel zou kunnen, maar dan alleen tegen zeer hoge kosten (1 miljoen). Dit terwijl uit het onderzoeksrapport bleek dat de bomen, realistisch gezien vanwege de vele kabels en leidingen, volgens de onderzoekers niet verplantbaar zijn! Lees verder →

Wilgen houden vol!

In 2018 en 2019 werden kapvergunningen afgegeven voor 7 wilgen aan de oever van het Wantij ter hoogte van de Wantijschool juist waar het asfalt van het voetpad eindigt en het pad achter de huizen van Plein 1940 1945 begint. Dit is een bijzonder stukje om te lopen; een “geitenpaadje”.

Hier had de gemeente al haar plannen klaarliggen om de voetpaden te verbinden, dus met nog meer asfalt. Het argument om de bomen te kappen was dat ze ziek waren: de watermerkziekte. Kappen zou besmetting van andere wilgen voorkomen. Lees verder →

Het Wantij wacht op komst Otter, Betuwelijn nog barrière

De otterpopulatie breidt zich in grote delen van Nederland gestaag uit. Hoewel het Wantij een ideaal leefgebied zou kunnen vormen, is het hier nog niet zover. De Betuwelijn en de A15 vormen tot nu toe een onneembare barriere zo vernamen we van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer liet vorig jaar onderzoeken hoe die barrière geslecht zou kunnen worden. Dat vereist echter nogal wat geduld daar het niet makkelijk is een waterverbinding door deze barrières aan te leggen. Lees verder →

College wil 34 Platanen onnodig laten kappen: er is wel degelijk een alternatief!

Het college wil 34 platanen langs de Stadspolderring – zie kaartje – kappen vanwege de nodig geachte herinrichting waaronder de ophoging en asfaltering van de weg en van de grond bij een aantal woningen.

Omdat veel raadsleden daar niet blij mee waren kwam het college met het alternatief van verplaatsen of oplichten van de bomen. Volgens het college zou dat dan wel 1 miljoen euro extra gaan kosten. Lees verder →

Aanvraag monumentale status 150 jaar oude populieren aan Wantij

populier 150 jaarHet komt niet vaak voor dat een populier in een stedelijke omgeving zo oud kon worden: naar schatting 150 jaar. Stichting Het Wantij wil graag dat de Bomenstichting de monumentale status aan deze boom verleent.

De dikste boom heeft op een hoogte van 130 centimeter een omtrek van 650 cm en is ongeveer 40 meter hoog. Dat is een doorsnee van ruim twee meter! Lees verder →

Twee oude populieren Loswalweg behouden maar nieuwe bedreigingen doemen op.

Twee van de vijf populieren aan de Loswalweg waarover we eerder op deze site schreven zijn voorlopig behouden, hopelijk voor lange tijd! Ook de Aalscholvers die duiken in het Wantij bij het Vissertje en hier nachts verblijven kunnen tevreden zijn…

Het werd, samen met bewoners, een lange weg van bezwaar, verzoeken voor nader onderzoek en een hoorzitting. Op de hoorzitting kwam het verlossende woord; de twee populieren kunnen blijven staan omdat uit nader onderzoek bleek dat de eerder gemelde aantastingen aan de stamvoet van de bomen niet ernstig genoeg was. Lees verder →

Treurwilg aan Wantij oever blijft voorlopig staan!


Op de achtergrond links de hotelboot aan de Badweg en rechts de Prins Hendrikbrug.

Stichting Het Wantij had een paar dagen geleden een gesprek met de gemeente over deze prachtige beeldbepalende Treurwilg langs het Wantij waar onlangs een kapvergunning voor was afgegeven.

De wilg is aan de stamvoet flink aangetast door zwammen, zie foto hieronder, de stam is hol en er bestaat daardoor een kans dat de boom een keer omvalt. In dit geval hoeft dat volgens Stichting Het Wantij niet te betekenen dat er gevaar dreigt omdat de boom gezien de schuine stand hoogstens in het water zal vallen. Lees verder →