Persbericht onderzoeksvoorstel PFAS/GenX

Stichting Het Wantij op het eiland van Dordrecht, onder de rook van Dupont/Chemours, vraagt uw aandacht voor het verzoek van 18 november aan de minister, om een dringend, noodzakelijk onderzoek naar PFAS te financieren. Het bijzondere is dat het onderzoeksvoorstel al is ontwikkeld en er een consortium van partijen klaar staat om te beginnen. Lees verder →

Verzoek aan minister financiering PFAS onderzoek

Stichting Het Wantij heeft minister van Nieuwenhuizen in een brief gevraagd een onderzoeksvoorstel van de Vrije Universiteit Amsterdam naar milieu en gezondheidseffecten van PFAS financieel mogelijk te maken. Dit onderzoeksvoorstel werd eerder bij de NWA (Nationale Wetenschapsagenda) ingediend maar onlangs helaas niet voor verdere behandeling geselecteerd. Lees verder →

Onderzoek: Op Stadswerven veel natuurwaarden onder zware druk plannen gemeente

Op initiatief van Stichting Het Wantij heeft ecologisch adviesbureau Vertigo Research een uitgebreid onderzoek gedaan naar de nog aanwezige flora en fauna op Stadswerven. Dit naar aanleiding van de bewering van het college dat er geen (belangrijke) natuurwaarden meer zijn en er dus ook nergens rekening mee gehouden hoeft te worden.

Onderzoek naar natuurwaarden in de monding van het Wantij
Lees verder →