Kap 5.000 essen in Dordrecht!

Stichting Het Wantij maakt zich grote zorgen over de recente aankondiging door het college van B&W van de gemeente Dordrecht dat alle zieke essen in de gemeente worden gekapt. Volgens het college zijn 65% van de 8.000 essen aangetast door de essentaksterfte. Het gaat dus om meer dan 5.000 exemplaren. Volgens de Stichting is deze radicale aanpak volstrekt niet wetenschappelijk te onderbouwen. Lees verder →

Al veertien bewoners Schaerweide scharen zich achter bezwaar bomenkap en tegen afspraken met projectontwikkelaar

Al eerder is op deze site gemeld dat toekomstige bewoners van Schaerweide contact hebben opgenomen met Stichting Het Wantij over de zorgwekkende kap van 17 bomen langs de oever van het Wantij. Dit heeft geresulteerd in een door een toekomstige bewoner ingediend bezwaar. Lees verder →

Bezwarencommissie wijst bezwaar tegen kap wilgen af…

Halverwege deze week werd vernomen dat het bezwaar van Stichting Het Wantij tegen de kap van de 5 wilgen bij Schaerweide is afgewezen. De uitspraak was uitsluitend mondeling te vernemen. Nu is het afwachten hoe het college op het advies van de commissie beslist. Pas dan krijgen we het advies onder ogen. Het oordeel is vooral een juridische afweging, belangrijk voor een eventuele gang naar de rechter.
Het AD, De Drechtsteden weidde er een bericht aan in de krant van zaterdag.

Wilgen; college B&W voorbarig!

Het College van B&W had in de brief die Stichting Het Wantij afgelopen zaterdag 6 oktober ontving gemeld dat de omgevingsvergunning betreffende de 5 wilgen onherroepelijk was. Dit blijkt nu volstrekt voorbarig te zijn: er gaat nog een beslissing van de bezwarencommissie komen; het college heeft dus niet gewacht op deze beslissing!   Lees verder →

College: keihard nee tegen voorstel behoud bomen en voorstel natuurlijke oevers

In een brief aan Stichting Het Wantij maakt wethouder Sleeking namens het college korte metten met de hoop op behoud van bomen langs het Wantij en de 5 wilgen aan de Oranjelaan. Sterker nog: hij kondigt de kap van nog veel meer bomen langs het Wantij aan. Daarmee is het eerder geuite vermoeden van de Stichting bevestigd.   Lees verder →