Kappen wilgen begonnen: onwaarheden vanaf begin!

Zo gaat de gemeente Dordrecht dus met groen om. Zelfs de argumenten voor afwijzing van ons alternatieve plan bevatte bij herhaling leugens. Beweerd werd dat de grond rondom de wilgen 1 meter moest worden opgehoogd en dat de bomen dat niet zouden overleven.

Dat blijkt alweer niet waar: uit de gevorderde bouw blijkt dat met een meter ophoging niemand meer z’n voordeur in kan; 10 a 20 cm voor zand en bestrating is nog mogelijk. Ophoging bij de bomen is sowieso volstrekt niet nodig, hetzelfde niveau als nu had aangehouden kunnen worden.

Natuurinclusief bouwen: juist nu!

Verstedelijking:
In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen in steden gaan wonen. Dat betekent dat ook een stad als Dordrecht te maken krijgt met de vraag naar meer huisvesting. Voor het bouwen van woningen is natuurlijk ruimte voor bouwgrond nodig. Omdat we de Dordtse natuurgebieden en polders niet vol willen bouwen zal dit soms ten koste gaan van de nog vrije ruimte in de stad Dordrecht zelf. Lees verder →

Kap 5.000 essen in Dordrecht!

Stichting Het Wantij maakt zich grote zorgen over de recente aankondiging door het college van B&W van de gemeente Dordrecht dat alle zieke essen in de gemeente worden gekapt. Volgens het college zijn 65% van de 8.000 essen aangetast door de essentaksterfte. Het gaat dus om meer dan 5.000 exemplaren. Volgens de Stichting is deze radicale aanpak volstrekt niet wetenschappelijk te onderbouwen. Lees verder →

Al veertien bewoners Schaerweide scharen zich achter bezwaar bomenkap en tegen afspraken met projectontwikkelaar

Al eerder is op deze site gemeld dat toekomstige bewoners van Schaerweide contact hebben opgenomen met Stichting Het Wantij over de zorgwekkende kap van 17 bomen langs de oever van het Wantij. Dit heeft geresulteerd in een door een toekomstige bewoner ingediend bezwaar. Lees verder →