Grote natuurwaarden op Stadswerven

Stichting Het Wantij start grootschalig ecologisch onderzoek op Stadswerven:
Wethouders Stam en Reynvaan van BVD hebben bij herhaling beweerd dat er geen, belangrijke, natuurwaarden op Stadswerven zijn. Dat werd nog eens herhaald in antwoord op de door drie politieke partijen (Groen Links, D66 en Christen Unie/SGP) gestelde artikel 40 vragen en bevestigd in de commissie Fysiek afgelopen dinsdag.   Lees verder →