Wilgen; college B&W voorbarig!

Het College van B&W had in de brief die Stichting Het Wantij afgelopen zaterdag 6 oktober ontving gemeld dat de omgevingsvergunning betreffende de 5 wilgen onherroepelijk was. Dit blijkt nu volstrekt voorbarig te zijn: er gaat nog een beslissing van de bezwarencommissie komen; het college heeft dus niet gewacht op deze beslissing!   Lees verder →

College: keihard nee tegen voorstel behoud bomen en voorstel natuurlijke oevers

In een brief aan Stichting Het Wantij maakt wethouder Sleeking namens het college korte metten met de hoop op behoud van bomen langs het Wantij en de 5 wilgen aan de Oranjelaan. Sterker nog: hij kondigt de kap van nog veel meer bomen langs het Wantij aan. Daarmee is het eerder geuite vermoeden van de Stichting bevestigd.   Lees verder →

Radio-interview 29 september Studio de Witt, RTV Dordrecht

Ten behoeve van het woningbouwproject Schaerwoude in Dordrecht dreigt een bijzondere kring van vijf wilgen plus een rij van 17 bomen langs Het Wantij gekapt te worden. Stichting het Wantij tekende hiertegen bezwaar aan. Over de 5 wilgen brengt de bezwarencommissie op 1 oktober een advies uit aan het college van B&W.
Op 29 september 2018 sprak Ben Corino van Studio de Witt op Drechtstad FM met Cor Goosen over wat de bezwaren zijn tegen de voorgenomen bomenkap en de zorgen over het lot van nog veel meer bomen rondom Schaerweide.Bomenkap op Schaerweide loopt uit de hand!


Plattegrond Schaerweide

De uitvoering van het Landschapsplan Schaerweide van projectontwikkelaar en gemeente Dordrecht dreigt uit de hand te lopen. Nadat eerder dit jaar al naar schatting 30 bomen langs de Wantijoever aan de rand van het bouwterrein werden verwijderd zijn er kapvergunningen aangevraagd voor nog eens 17 bomen langs het Wantij en 5 wilgen bij de ingang van het parkeerterrein aan de Oranjelaan. Lees verder →

Schaerweide wil weer 17 bomen kappen aan Wantij

13 Essen, 3 esdoorns en een schietwilg moeten eraan geloven als het aan de projectontwikkelaar van Schaerweide ligt (samen met de gemeente Dordrecht).
Het bouwproject Schaerweide, gelegen aan het Wantij en naast Villa Augustus, was al in opspraak vanwege de voorgenomen kap van de kring van 5 wilgen, zie onze eerdere berichten hierover.   Lees verder →

Italiaanse populieren; kapvergunning op losse schroeven!

De drie markante Italiaanse populieren in het Wantijpark aan de monding van de Vlij waarvoor de gemeente begin dit jaar een kapvergunning afgaf, worden na het felle protest afgelopen mei van Stichting Het Wantij nader onderzocht. De gemeente heeft toegezegd een zgn. picusmeting te laten uitvoeren door een extern bureau. Met deze meting kan het inwendige van de bomen in beeld worden gebracht.   Lees verder →