Overleg met gemeente over Populieren en Essen

Op 15 februari vond een gesprek per Zoom plaats met teamleider Groen en een collega, beide van de gemeente Dordrecht. Daarbij kwamen meerdere onderwerpen ter sprake waaronder de stand van zaken betreffende de Essentaksterfte en het beleid ten aanzien van de populieren in Dordrecht.

Populieren

Uiteraard kwam het debacle met de kaalslag aan de Zeedijk waar meer dan 500 populieren zijn omgezaagd ter sprake. De Stichting was helaas en ten onrechte niet bij die besprekingen over de Zeedijk betrokken. Dat de Stichting wel had moeten worden uitgenodigd en dat dit voortaan anders zal gaan, werd toegezegd.

Ook werd een paar dagen later toegezegd dat naar aanleiding van de inbreng van de Stichting tijdens het gesprek er een pilot met breuksnoei zou gaan plaatsvinden bij een rij populieren aan de Dubbelsteinlaan Oost.
Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en verdere stappen in samenwerking met de gemeente zijn gezet om voortaan populieren te sparen in plaats van te kappen. Daarover binnenkort meer.


snoei in februari, ziet er even niet uit!

Essentaksterfte

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam was de stand van zaken betreffende de Essentaksterfte. Zoals bekend heeft de Stichting in 2018 een belangrijke rol gespeeld door op het juiste moment in gesprek te komen over de aanpak. Het resultaat was dat de plannen om 8000 (acht duizend!) Essen in tien jaar tijd te gaan kappen, werd gewijzigd in het besluit aangetaste bomen te snoeien. Dit heeft inmiddels op uitgebreide schaal plaatsgevonden en wordt voortgezet. Alleen bomen die er heel slecht aan toe zijn en op plaatsen staan waar mensen risico lopen worden gekapt. Jaarlijks  is er contact met de gemeente over de stand van zaken.

Het blijkt dat de keuze voor snoei i.p.v. kap de juiste was; de aantasting van de bomen blijkt jaar op jaar tot stilstand te zijn gekomen. Zelfs de voorgenomen kap van eerder afgeschreven exemplaren is onlangs naar beneden toe bijgesteld!

Veldproef met meer dan 1000 planten van 39 soorten cultivars, universiteit WageningenVeldproef met meer dan 1000 planten van 39 soorten cultivars, universiteit Wageningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *