Overhaaste kap bomen in kade Biesboschhal, overleg geweigerd

Vorige week vrijdag kwam er een telefoontje van een nieuwe projectleider bij Stadswerven die mededeelde dat de bomen voor de Biesboschhal gekapt zouden worden. Het ging om vijf meerstammige Canadese populieren en een esdoorn. In totaal gaf dat vanaf de voet van de kade het beeld van 16 bomen.

De bomenrij sloot aan op de bomenrij van de Landtong. De Stichting heeft recent bezwaar tegen de verleende ontheffing Wetnb aangetekend om zo de voorgenomen bomenkap op de Landtong mede vanwege de waarde voor vleermuizen en bever te voorkomen. (zie eerder artikel op deze blog).

De hoek van de haven, omlijst met de haaks op elkaar staande bomenrijen vormde juist een belangrijke beschutte plek voor jagende watervleermuizen en ook voor de bever. Er is dus een stukje afgenomen dat deel uitmaakte van het bedreigde leefgebied voor dieren op de Landtong.

Enige jaren geleden had de Stichting samen met bewoners nog op het laatste moment kunnen voorkomen dat deze bomen werden gekapt. Nu was er op zo’n laat moment niets meer aan te doen hoewel we nog meerdere pogingen hebben gedaan. Vanwege de vakantieperiode was het extra moeilijk betrokkenen, zoals de wethouder of raadsleden te bereiken. Midden in die hectiek werd de kap ook nog eens vervroegd: niet op woensdag zoals werd aangekondigd maar dinsdagochtend vroeg ging de zaag erin. Het voelde als een overval ten koste van de bomen. Argumenten mochten geen rol meer spelen.

Ondanks alle aandacht die er bij de gemeente leek te zijn voor bomen: veel gepraat over een nieuw bomenbeleid, etc., gebeurt het keer op keer dat er beslissingen worden genomen die op het laatste moment worden doorgezet en waarbij argumenten niet meer baten. We hebben het recent gezien aan de oever van Schaerweide, de Zeedijk, de Rijksstraatweg, het Weizigtpark en nu hier bij de Biesboschhal.

Er lijkt geen lerend vermogen te zijn.

Er is geen enkel overleg aan vooraf gegaan met Stichting Het Wantij terwijl de Stichting eerder had laten weten bij een vernieuwing van de oevers van de Haven Zuid, inclusief deze kade, veel mogelijkheden te zien voor een ecologische inrichting en behoud van de bomen.

In het gesprek met de projectleider werd duidelijk dat nooit serieus is gekeken naar de mogelijkheid de bomen te behouden. Wij hebben vergeefs aangedrongen op uitstel om rustig te kunnen overleggen. Daar de plannen voor vernieuwing van de kade nog niet klaar zijn was er ook geen haast. Op zijn vroegst zou na de zomer begonnen worden. Het argument werd gebruikt dat het broedseizoen er aan kwam……

Keer op keer blijkt er een houding te zijn waarbij bomen als vervangbaar straatmeubilair worden beschouwd in plaats van levende wezens die een heel belangrijke functie in ieders leven hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *