Oud en nieuw: stop angst en vervuiling!

Het is verbijsterend dat er borden staan bij de grens van de binnenstad met de tekst: ‘Welkom in onze vuurwerkvrije binnenstad!’

De tekst zou moeten zijn: Welkom op het vuurwerkvrije Eiland van Dordrecht!

Waarom maakt de gemeente Dordrecht onderscheid tussen de binnenstad en de rest van de stad? De kans dat hierdoor des te meer overlast wordt veroorzaakt in de andere wijken is groot. De gemeente moet nu op zijn minst in de gehele gemeente het al bestaande verbod op het zware vuurwerk handhaven.

Vuurwerk veroorzaakt angst en overlast voor mens en dier en schade aan de natuur vanwege de afvalstoffen ervan die overal rondslingeren. Het veroorzaakt een piek aan fijnstof in oudjaarsnacht wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Maandenlang vervuilen mensen die vuurwerk afsteken voor hun eigen plezier het milieu en jagen dieren schrik aan. Honden- en katteneigenaren zien wat het effect van vuurwerk op hun dieren is: angst! Er wordt echter nog veel te weinig gesproken over wilde dieren. Laten we ons eens voortellen wat de totaal onverwachte harde knallen, de rook en stank met hen doen. Dieren horen en ruiken vaak beter dan wij. Bestuursleden van Stichting Het Wantij die langs de rivier wonen kunnen dagelijks waarnemen hoe bij elke knal vogels in Jeugddorp en in het Wantijpark verschrikt opvliegen. Er is ontreddering bij de vogels en blijvende onrust. Net als bij dieren die in de oever leven, zoals watervogels. Zelfs de verschrikte kreet van een buizers was hoorbaar. Wat het met bevers en andere (zoog)dieren doet zien we niet, maar we kunnen gevoegelijk aannemen dat het ook voor hen angstig is.

Stichting Het Wantij doet een dringend verzoek aan de gemeente Dordrecht om de hele stad en het eiland van Dordrecht uit te roepen tot vuurwerkvrij middels een verbod en dit verbod daadwerkelijk te handhaven! Het is toch op zijn minst gezegd eigenaardig dat de gemeente een gebied vuurwerkvrij verklaard, maar er zelf wel vuurwerk laat afsteken. De gemeente Dordrecht zou het goede voorbeeld moeten geven en kiezen voor een natuurinclusieve lichtshow met drones in plaats van een vervuilende vuurwerkshow.

Lawaai maken tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar is een heel oude traditie. Echter het afsteken van vuurwerk werd pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw steeds meer gebruikelijk, zeker door particulieren. Als er dus al over traditie gesproken kan worden, laten we dan ouderwets herrie maken met potten en pannen en toeters en bellen om twaalf uur. Plezier kan er juist door toenemen en het kan verbindend werken. Het veroorzaakt geen overlast, er is veel minder kans op ongelukken en we hoeven ook niet voorzichtig te zijn om vuurwerk dat wordt afgeschoten te ontlopen.

Teken het landelijke vuurwerkmanifest!

Stichting het Wantij wenst mens en dier een fijne en veilige Oudejaarsavond en alle goed voor 2023!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *