Otter nadert het Wantij via Stadswerven

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 2

Stichting Het Wantij heeft begin vorig jaar al bericht over de mogelijke komst van de otter naar het Wantij en het dier komt al meer in de buurt.

De otter was uitgestorven in Nederland onder andere door versnippering van hun leefgebied en milieuverontreiniging. Vijftien jaar geleden was de Weerribben-Wieden de plek waar dit diersoort werd teruggebracht in de natuur. De waterkwaliteit is van groot belang voor de otters en natuurlijk alle andere dieren die in en rond water leven.

Vanuit de Weerribben-Wieden hebben otters zich verspreid naar grote delen van het land en komen steeds dichter bij Dordrecht. Ze bevinden zich al in de Reeuwijkse- en Nieuwkoopseplassen en worden binnenkort verwacht bij Kinderdijk. Dan is de route via de Noord met de vele natuurgebiedjes waaronder de Sophiapolder, vlak bij de monding van het Wantij op Stadswerven, het meest voor de hand liggend. Een andere route om de Biesbosch te bereiken is veel lastiger en tot nu toe zelfs onmogelijk gezien de barrières die snelwegen zoals de A15 vormen.

Stichting Otterstation Nederland met enthousiaste voorvechter Addy de Jongh heeft samen met Nature Today in opdracht van de Provincie Zuid-Holland de barrières voor de otter in Zuid-Holland in kaart gebracht. Zijn oog viel daarbij op het Wantij als mogelijk ideale route vanuit het Natura 2000 gebied in Kinderdijk via de Noord. De Jongh bewondert de inzet van Stichting Het Wantij en heeft daarom contact met ons opgenomen om dit nieuws te brengen.

De Jongh stuurde ons onderstaande kaart en vertelde erbij dat er voorstellen voor het oplossen van knelpunten bij bruggen en wegen, natuurvriendelijke verbetering van oevers en een ottervriendelijke (her)inrichting van (potentiële) otter leefgebieden op worden aangegeven middels een stoplicht codering: rood niet goed, geel ter verbetering en groen goed of binnenkort goed.

Dat gaat als het aan SHW ligt nogal wat betekenen voor verbetering van de ecologische situatie aan de Wantijoevers van Stadswerven: geen kale, harde oevers met stalen damwanden en betonnen trappen, maar getijdenoevers met ruigten voor de vele dieren die ook in dat deel van het Wantij thuishoren en daar stap voor stap uit verjaagd zijn. Het kan, als de wil er is, zie ons volgende artikel.

Informatie over de otter:
Zoogdierenverening
Natuurmonumenten

Dit is het tweede deel van de reeks ‘Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel’ over de bijna geheel onttakelde natuur op Stadswerven vanwege het woningbouwproject Stadswerven. Dit project gaat ten koste van de Biesbosch getijdennatuur aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivier Het Wantij en ook van de natuur op het land, achter de oevers. Stichting Het Wantij strijdt al vele jaren tegen deze ontwikkeling die het gevolg is van wanbeleid en onwil van de gemeente Dordrecht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden getijdennatuur te behouden en aan te leggen ondanks de bebouwing: EN EN in plaats van OF OF. Sinds kort begint deze strijd zijn eerste vruchten af te werpen.

Het Wantij en gebied Stadswerven

Het Wantij is een unieke zoetwatergetijdenrivier die  Natura 2000 gebieden van en naar de Biesbosch verbindt met Natura 2000 gebieden aan de Oude Maas en de Noord. Het Wantij is een vriendelijke recreatieve groene bypass van de Beneden Merwede met zijn bijna geheel verstedelijkte harde oevers, vervuilende industrieën en zware vervuilende scheepvaart. Het is een natuurlijke verbindingsroute door de stad en juist vanwege de ongeschiktheid van de Beneden Merwede een heel belangrijke migratieroute en leefgebied voor vele dieren. Een levenslijn, een corridor van en naar de rest van de Delta. In deze serie meer daarover!

Kaarten Studenten WU

Deel 3: Landtong als eiland behouden voor natuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *