Ook werk aan oever Schaerweide in Stadswerven stilgelegd

Aan de oever Wantij van het bouwproject Schaerweide werd halverwege vorige week in opdracht van de gemeente door een aannemer gewerkt aan het afgraven van de oever. De gemeente was door de Stichting bij herhaling en al gedurende vele maanden van te voren gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan; vanwege een gerechtelijke uitspraak, vanwege de mogelijke aanwezigheid van de Rivierrombout, vanwege het te beperkte flora en fauna onderzoek en vanwege het feit dat er geen vergunning was aangevraagd voor de reconstructie van de oever.

De gemeente beweerde echter dat het “slechts” om groot onderhoud zou gaan. Gezien de aard en omvang van de plannen is dit onjuist; het gaat om het veranderen van de gehele constructie; veel meer dan onderhoud. De reeds verrichte graafwerkzaamheden hebben zeer negatieve gevolgen voor de aanwezige natuurwaarden. Na melding van de Stichting heeft de omgevingsdienst ingegrepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *