Ook Raad van State verbiedt kap bomen Wantijoever Stadswerven

De Raad van State oordeelde in het kort geding dat de bomenrij in de Wantijoever tussen Prins Hendrikbrug en Schaerweide moet blijven staan. In hoger beroep zal de Stichting zich verder inzetten om de bomen definitief te behouden.

Nu voor de vijfde keer (!) geeft een rechter Stichting Het Wantij gelijk; het belang van behoud van de bomen wordt steeds groter geacht dan het belang ze te kappen.

Wederom kon de gemeente haar (spoedeisend) belang om de bomen te kappen niet met deugdelijke argumenten onderbouwen. Er is geen spoedeisend belang mede omdat er nog geen begin is van een wijziging van het bestemmingsplan om appartementen in het 50kV gebouw mogelijk te maken aldus de rechter.

De rechter achtte de onomkeerbaarheid van kappen van doorslaggevend belang.

Op de zitting werden door de gemeente ronduit bedenkelijk argumenten naar voren gebracht. De advocaat van de gemeente wilde de rechter zelfs overtuigen met onzin argumenten zoals de bewering dat de bomen op het gebouw kunnen vallen. Het is duidelijk voor eenieder die de situatie ter plaatse kent, dat dit volstrekt onmogelijk is.

Ook werd door de advocaat van de gemeente tevergeefs getracht de toen zeer recente extreme weersituatie in Leersum te gebruiken om de rechter te overtuigen van het dreigende gevaar als de bomen blijven staan.

Rogier Horchner, advocaat van Stichting Het Wantij heeft namens de Stichting opnieuw een gesprek voorgesteld waarbij ook de aanleg van een vooroever wordt betrokken.

Het ziet er helaas niet naar uit dat het college nog in staat is in te zien dat het beter is eindelijk eens met de Stichting om de tafel te gaan zitten in plaats van oeverloos geld van de belastingbetaler te blijven verspillen.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *