Onderzoek: Op Stadswerven veel natuurwaarden onder zware druk plannen gemeente

Op initiatief van Stichting Het Wantij heeft ecologisch adviesbureau Vertigo Research een uitgebreid onderzoek gedaan naar de nog aanwezige flora en fauna op Stadswerven. Dit naar aanleiding van de bewering van het college dat er geen (belangrijke) natuurwaarden meer zijn en er dus ook nergens rekening mee gehouden hoeft te worden.

Onderzoek naar natuurwaarden in de monding van het Wantij

Het is een prachtig rapport geworden, voorzien van bijzonder fraaie foto,s, met de beschrijving van honderden planten, slakken, libelles, vogels etc, die werden aangetroffen. Daaronder menig Rode Lijst soort en de voor de Natuurbeschermingswet beschermde Rivierrombout; een bijzondere libelle.

De Rivierrombout heeft zandige en slibbige oevers nodig die juist ter hoogte van Stadswerven (nog) aanwezig zijn. Daar behoort de gemeente dus rekening mee te houden bij haar plannen. Er is al veel geschikt oevergebied vernietigd door het verharden en het plaatsen van damwanden.

Ook wordt in het rapport helder beschreven wat voor een bijzondere functie het Wantij heeft als hoofdader vanuit de Sliedrechtse Biesbosch, als groene bypass van de Beneden Merwede en als route voor plant en diersoorten van en naar de Sliedrechtse Biesbosch en van en naar de rest van de Delta.

Kortom lees en geniet: het Wantij is een bijzondere rivier; waard om te beschermen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *