Omslag aanpak populieren in Dordrecht gaande!

Omslag in denken.

Bij de gemeente is duidelijk een omslag gaande in het denken over de aanpak van oudere populieren: het gaat dan niet alleen over de al eerder gemelde vergunningsplichtige bomen die zoveel mogelijk behouden zullen worden, zie eerder artikel in AD, maar nu ook over de duizenden populieren waarvoor geen kapvergunning nodig is.  Ook daar zal er in plaats van vervangen/kappen er steeds vaker gesnoeid gaan worden. Daardoor kunnen duizenden populieren in Dordrecht  rustiger ademhalen.

De eerdere plannen voor grootschalige vervanging ontstonden omdat de populieren die vlak na de oorlog overal werden aangeplant nu op een leeftijd zijn gekomen dat er takbreuk kan gaan ontstaan. Omdat dit een landelijk probleem is, werd op verzoek van verschillende gemeenten door de universiteit Wageningen zelfs een protocol opgesteld als richtlijn voor die vervangingsoperatie. Daar is Dordrecht gelukkig anders over gaan denken!

Rol Stichting het Wantij

Stichting Het Wantij heeft daar een rol in gespeeld: de afgelopen jaren werd bepleit oudere bomen zoveel mogelijk te behouden. Dat was vaak succesvol. Een belangrijke resultaat  werd drie jaar geleden bereikt, met het besluit van de gemeente om essen die ernstige aftakelingsverschijnselen vertoonden of dreigden te vertonen vanwege aantastingen door de Essentaksterfte te behouden. 8000!! essen blijven vooralsnog bespaard door ze te snoeien.

Met de populieren is wat anders aan de hand, deze bomen vertonen als ze ouder en dus groter worden steeds vaker spontane takbreuk. Dit is geen teken van ziekte maar juist een teken van gezondheid: de boom kiest ervoor zo efficient mogelijk om te gaan met zijn energie door de takken die wat moeilijker te bereiken zijn voor de voedingssappen te laten vallen. Dat kan een aanpassing zijn op de omstandigheden zoals langdurige droogte. Die keuze van deze bomensoort valt vaak niet in de smaak bij beheerders die moeten toezien op een veilige situatie voor de mens. De eerste reactie in het hele land was dus dat er een plan moest komen ze te vervangen…

Stichting Het Wantij heeft zich ingespannen om kennis over een nieuwe aanpak van populieren met de breuksnoeimethode naar Dordrecht te brengen. Er werden bezoekjes door en met ambtenaren aan projecten van Storix in Brabant gebracht om de daar al bereikte resultaten te bespreken en bekijken. Inmiddels is er steeds meer enthousiasme binnen de gemeente voor deze aanpak. Het bijzondere van breuksnoei is dat er, vergeleken met andere methoden een veel stevigere en mooiere aangroei plaatsvindt die voor langere tijd takbreuk voorkomt.

Winst voor biodiversiteit

Naarmate bomen ouder worden neemt de ecologische waarde toe, dat is dus belangrijke winst voor meer biodiversiteit; de aangroei van mossen en korstmossen breidt zich uit, er ontstaan holten, al of niet gemaakt door spechten waardoor ook andere vogels en vleermuizen een plek vinden. Behalve snoeien kunnen er ook vele aanvullende maatregelen worden genomen om de bomen gezonder te houden die tegelijkertijd de biodiversiteit enorm kunnen stimuleren. Te denken valt aan het terplaatse laten liggen van snoeiafval en bladeren waarmee de boom extra voeding krijgt en er een eldorado aan leven ontstaat, zowel bij het rottingsproces als als schuilplek voor insecten, vogels en andere dieren. Een andere maatregel kan zijn kruiden rondom de boom te laten groeien, liefst kruiden die passen bij de betreffende boomsoort en daarmee de weerstand van de boom tegen parasieten wordt verhoogt.

Eerste projecten al gerealiseerd en budget voor snoei zeer recent goedgekeurd.

Dordrecht is bezig nieuw beleid te maken voor de aanpak van populieren. De eerste tekenen van een omslag zijn al te zien. Behalve in het Wantijpark en aan de Loswalweg werd zeer recent al voor een paar spoedeisende situaties, zoals op de Rijksstraatweg en langs de A16, besloten de populieren te snoeien inplaats van te kappen. Zoals al eerder vermeld vindt er een pilot plaats voor de breuksnoeimethode aan de Dubbelsteinlaan Oost. En, heel belangrijk, het aangevraagde budget dat de snoei van bomen mogelijk maakt en voor andere maatregelen om bomen ouder te kunnen laten worden is goedgekeurd.

 

2 reacties op “Omslag aanpak populieren in Dordrecht gaande!”

  1. Wat een duidelijk verhaal omtrent deze nieuwe kijk op de oudere populieren !
    Zo blijft een hele cirkel van leven boven- en ondergronds in stand.

    Goed nieuws !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *