Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2021 – Stichting Het Wantij

Voorwoord:

In deze nieuwsbrief onderwerpen over behoud bomen in Wantijpark, de laatste boom op Stadswerven Staart, interview met secretaris Stichting Het Wantij, aarzelende doorbraak qua natuurinclusief bouwen op Stadswerven en waar we heel enthousiast over zijn… het project River Commons dat het Wantij verbindt met andere rivieren over de wereld. U gaat hier over ongetwijfeld meer van ons horen!

Volg ons en kijk voor nog meer berichten op facebook “Stichting Het Wantij“, met daarop regelmatig video impressies van de prachtige Wantijnatuur.

Landtong Stadswerven moet natuurlijk blijven!

Stichting Het Wantij vindt het dringend noodzakelijk dat dit gebiedje gezien de natuurwaarden en de belangrijke ecologische functie voor migratie van planten en dieren, behouden blijft…

Landtong Stadswerven moet natuurlijk blijven!

Tactiek verschroeide aarde op Stadswerven Staart… de laatste boom geveld

Naast DordtYart stond een hoge conifeer. Stichting Het Wantij en bewoners hebben erop aangedrongen dat die behouden zou blijven. Omdat vanwege sanering de boom niet op die locatie kon blijven…

Tactiek verschroeide aarde op Stadswerven Staart... de laatste boom geveld

Het Wantij verbonden met andere rivieren over de hele wereld

Stichting Het Wantij heeft zich via het project River Commons van de universiteit Wageningen verbonden met partners in ander landen zoals India, Colombia, Zambia en Nederland.…

Het Wantij verbonden met andere rivieren over de hele wereld

Wantijpark: bomenrij tussen de dijkjes gesnoeid

Boomklimmers klommen, juist in de periode dat er nog sneeuw lag, soms wel 30 meter hoog in de bomen. Stichting Het Wantij maakte het plan bekend waarmee populieren en een eik behouden kunnen worden.…

Wantijpark: bomenrij tussen de dijkjes gesnoeid

Interview met Stichting Het Wantij in Via Cultura

Een interview met secretaris van Stichting Het Wantij Cor Goosen in het wekelijkse praatprogramma van Via Cultura in de DordtYart hal…

Interview Via Cultura met Cor Goosen

Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Eindelijk is wat betreft natuurinclusief bouwen het roer om voor de woningbouw op Stadswerven: Het College van B&W gaat opdracht geven bij komende projecten natuurinclusief bouwen als norm te hanteren!

Stadswerven wordt groener, college zet eerste stapje naar natuurinclusief bouwen

Toezenden Nieuwsbrieven