Natuurstrook Wantijpark langs Vlij wordt in breedte verdubbeld.

Het voorstel van Stichting Het Wantij om het dijkje langs het bestaande griend aan de zuidoever van het Wantijpark tegenover Plan Tij weer terug te geven aan de natuur is nu positief ontvangen door de gemeente.

Onlangs werd door de Stadsecoloog fiat gegeven en de ins en outs worden nader met hem besproken. Het dijkje parallel hieraan blijft wel toegankelijk voor wandelaars.

Het resultaat is dat het gebiedje in het dal tussen de dijkjes waarin de onlangs door snoei behouden rij bomen staat nu direct een extra natuurfunctie en waarde krijgt, aansluitend op het griend. Dit kan voor veel dieren een belangrijke functie krijgen. Het dijkje zelf kan een bescherming bieden aan in het griend levende dieren als vluchtplek bij hoog water bijvoorbeeld voor de bever.

Mocht het mogelijk zijn het dijkje plaatselijk te verlagen dan kan er tussen de dijkjes een drassige natuur ontstaan die leven kan bieden aan veel waterdieren maar ook geschikt is voor foeragerende vogels.

Kortom, heel veel winst met een eenvoudige maatregel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *