Natuurinclusief bouwen: juist nu!

Verstedelijking:
In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen in steden gaan wonen. Dat betekent dat ook een stad als Dordrecht te maken krijgt met de vraag naar meer huisvesting. Voor het bouwen van woningen is natuurlijk ruimte voor bouwgrond nodig. Omdat we de Dordtse natuurgebieden en polders niet vol willen bouwen zal dit soms ten koste gaan van de nog vrije ruimte in de stad Dordrecht zelf. Waar we voor moeten waken is dat het stedelijk groen niet wordt aangetast door de bouwwoede van stadsbestuur en projectontwikkelaars.

Biodiversiteit:
Stedelijk groen is juist zo belangrijk omdat de biodiversiteit dramatisch achteruit gaat. Er is afgesproken dat de achteruitgang van biodiversiteit zo snel mogelijk, uiterlijk 2020, wordt verminderd (wereldwijd) of gestopt (binnen de Europese Unie). Het lijkt ons daarom een goed plan om op stedelijk niveau de biodiversiteit, te behouden en proberen te vergroten. Daarom meer geld en aandacht voor meer bomen en aaneengeregen groenstructuren in de stad. Voorwaarden stellen aan planners en projectontwikkelaars met betrekking tot bestaande bomen en groen. En niet alleen duurzaam maar ook natuurinclusief bouwen.

Natuur inclusief bouwen:
‘Natuur inclusief bouwen’ is vreemd genoeg een vrij nieuw begrip. Twee manieren om tegen dit begrip aan te kijken.
1- Woningbouw waarbij er rekening gehouden wordt met natuur in de vorm van bijvoorbeeld nestkasten voor vleermuizen en vogels. Huizen opleveren met heggen of hagen als tuinafscheiding (dit was in het verleden heel normaal).
2- Uitgaande van een bestaand groen terrein; bomen en groen opnemen in het bouwplan. Dus niet zoals we bijvoorbeeld bij Project Schaerweide zien, aanwezige natuur en bomen elimineren, maar het plan van ontwerp aanpassen aan het aanwezige groen en bomen. Geen ontwerp van buitenaf maar vanuit het aanwezige karakter.

Voor andere actuele links over dit onderwerp:
Zeven redenen om te investeren in een groene stad volgens Universiteit Wageningen. (Zie bv punt 6 over biodiversiteit)

Team Stadszaken over Gevarieerd groen in de stad.

Vogelbescherming over Natuurinclusief bouwen.

Eén reactie op “Natuurinclusief bouwen: juist nu!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *