Motie Groen Links natuurwaarden Wantijoevers Stadswerven

De fractie van GroenLinks heeft naar aanleiding van de brief “code rood voor ecologische verbinding via Stadswerven” samen met CU, D66 en PvdA een degelijke motie opgesteld. Deze wordt vanavond in de gemeenteraad behandeld!  

De opzet is dat er binnen de randvoorwaarden van geplande woningbouw en veiligheid ruimte komt voor natuurontwikkeling aan de oevers van het Wantij in Stadswerven.

Nu al bijna een jaar heeft Stichting Het Wantij zich ingezet de bestaande natuur te behouden, te beginnen bij het woningbouwproject Schaerweide en ondervond gesloten deuren bij het BVD college. Inmiddels heeft de Stichting het grote belang van het Wantij voor migratie van soorten flora en fauna in o.a. de brief code rood beschreven en de verantwoordelijkheid die de gemeente daarvoor behoort te nemen duidelijk gemaakt.

Tot nu toe beweert het college dat er geen natuurwaarden zijn op Stadswerven. Met het ecologisch onderzoek dat van start is gegaan, zie vorige artikel, bewijzen we het tegendeel. Vanavond zullen de verschillende fracties kleur moeten bekennen…

GroenLinks 26 mei 2019: Motie natuurvriendelijke Wantijoevers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *