Lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides te Dordrecht

Uit de brief aan de minister van Stichting Het Wantij:

Stichting Het Wantij heeft via een WOB verzoek aan Rijkswaterstaat informatie verkregen waaruit blijkt dat het waterbedrijf Evides, producent van drink- en industriewater, op de locatie Baanhoekweg te Dordrecht, al vanaf 1999 zonder vergunning of toestemming water loost met hoge concentraties van het (vermoedelijk) kankerverwekkende pfoa en genX uit het spaarbekken de Grote Rug in de rivier het Wantij.

Het gaat daarbij om een continue stroom van ongeveer 1,5 miljoen kubieke meter (m3) water per jaar, met een concentratie die de laatste jaren bijna 50 ng/l bedroeg. Evides heeft, volgens de informatie uit het WOB verzoek, geen idee waar deze hoge concentratie door veroorzaakt wordt.
Het is opvallend dat Evides beweert dat het in ieder geval niet afkomstig kan zijn uit de zuivering van waaruit elk jaar 1,5 miljoen m3 op het spaarbekken wordt geloosd. Stichting Het Wantij zet grote vraagtekens bij deze bewering van Evides, zie volgende item op deze site.

[Ook verwerpt Evides de mogelijkheid dat (een deel) van het pfoa afkomstig kan zijn van grondwaterlekkage bij Chemours of van depositie].

Het Wantij is als uniek zoetwatergetijdenriviertje van grote ecologische betekenis voor de migratie van soorten vanuit de Sliedrechtse Biesbosch. Het functioneert als groene bypass van de kale verstedelijkte en geïndustrialiseerde oevers van de Beneden Merwede, waarin het chemieconcern Dupont/Chemours al vele jaren pfoa en genX loost, dat vanwege de getijdenwerking ook het water van het Wantij vervuilt.
Ook heeft het Wantij een belangrijke recreatieve betekenis mede omdat er, in tegenstelling tot de Beneden Merwede, geen zwaar scheepvaartverkeer plaatsvindt.

Lozing van pfoa en genX door Evides op het Wantij geeft nog eens een extra vervuiling, die vooral in de directe nabijheid van de lozingspunten tot veel hogere concentraties leiden dan die al aanwezig zijn. Behalve voor de ecologische waarden in het waterbekken en in het Wantij, is de lozing extra zorgelijk omdat ´s zomers door veel mensen in het Wantij wordt gezwommen; ook vlak bij deze lozingspunten. Zie volgende artikel op deze site.

brief minister 24 maart 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *