Lichaamstaal van de boom spreekt…

Zoals waarschijnlijk bekend zet Stichting Het Wantij zich al jaren in voor een beter boombeleid in Dordrecht waarbij duurzaam onder- en behoud de insteek is. Zo hebben we bijvoorbeeld de breuksnoeimethode onder de aandacht gebracht van de Gemeente Dordrecht en deze is al meerdere keren toegepast.

Een snoeibeurt voor een aantal bomen langs het Generaalspoorpad staat voor februari op de planning van de gemeente. Als SHW waren we bezorgd dat er weer meer dan nodig gesnoeid zou worden wat nadelig is voor de bomen. Vrijdag 28 januari jongstleden zijn twee medewerkers van SHW samen met een ambtenaar van de gemeente en boomdeskundige Ton Stokwielder van Storix Boom- & Landschapsbeheer het pad afgelopen om de bomen die op de lijst staan om gesnoeid of gekapt te worden te onderzoeken.

Na de eerste boom rustig van top tot teen bekeken te hebben, bleek de deskundigheid en liefde van Stokwielder voor natuur: “De lichaamstaal van de boom spreekt….” en vervolgens trad hij op als tolk voor de boom en vertaalde wat hij zag, hoorde en voelde. Het leven in en rond een boom, het bodemleven, de grond er omheen worden allemaal meegenomen in het advies dat hij geeft. Het belang van de boom wordt niet ondergeschikt gemaakt aan de mens, maar er wordt naar een evenwicht gezocht, zoals voor veiligheid.

Merwebospark
De meeste bomen op het deel van het Merwebospark op de gifbelt hebben het moeilijk. Door de afdeklaag hebben de bomen maar een centimeter of 30 grond onder zich. Ze kunnen dus niet de diepte in met hun wortels om daar voeding en water in zich op te nemen. De gevolgen van een paar droge zomers op rij, maakt het ronduit zwaar voor hen.

Net als op andere plekken langs het Generaalspoorpad geldt ook hier dat er maaischade is, terwijl dat onnodig is. Een eenvoudige oplossing is om een cirkel van de grond aan de voet van de boom met de doorsnede van de kroon zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Het snoeihout daar te laten liggen, zodat de voedingstoffen daaruit voor de boom beschikbaar blijven en er inheems kruiden laten groeien.

Na afloop waren we heel wat wijzer en hebben vertrouwen dat de bomen op een goede manier onder handen genomen gaan worden.

Foto’s De Kunstige Kol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *