Landtong bebouwen lijkt onmogelijk!

De gemeente wijzigde onlangs het bestemmingsplan voor de Landtong op de Stadswerven om het aantal geplande woningen terug te brengen van 57 gestapelde woningen naar 6 riante woningen voor de zeer welgestelden.
Stichting Het Wantij heeft, samen met bewoners, in een zienswijze de wens geuit in het geheel niet te bouwen en dit stuk natuur te behouden. Groen Links diende daarop samen met SP een amendement in van die strekking dat jammerlijk sneuvelde.

De zienswijze werd verworpen en het college stelde het gewijzigde bestemmingsplan vast. Daarop diende de Stichting een pro-forma beroep in bij de Raad van State.

Na kennis te hebben genomen van rapporten die de ernst laten zien van de vervuiling (niet alleen asbest in de bovenlaag, maar ook veel zeer giftige stoffen diep in de ondergrond) en de Stichting bovendien uit betrouwbare bron vernam dat de projectontwikkelaar van oordeel is dat bouwen op deze locatie om die reden eigenlijk niet goed mogelijk is, trok de Stichting het beroep in.

De bewering van het college dat bebouwing wel zou kunnen, lijkt vooral ingegeven door opportunistische motieven om nog niet de financiƫle consequenties onder ogen te hoeven zien. Afgraven tot op grote diepte, nodig voor woningbouw, zijn o.a. vanwege de enorme kosten nauwelijks realistisch. Dan is het betalen van een schadevergoeding ter compensatie aan de projectontwikkelaar waarschijnlijk een voordeliger optie.

Behoud vanwege natuurwaarden en als parkje voor bewoners van het verder overwegend versteende Stadswerven, is een heel positief en ook financieel gunstiger alternatief. Mede omdat de eisen aan sanering met de functie natuur in veel mindere mate hoeft plaats te vinden: een deklaag (zonder noodzaak van afgraven) kan voldoende zijn. Daarmee kunnen ook de bomen worden behouden. Het college zou er daarom goed aan doen de bestemming voor wonen los te laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *