Landtong als eiland behouden voor natuur

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 3

De landtong achter de Biesboschhal tussen Wantij en Haven Zuid is bestemd voor het bouwen van 5 mega dure woningen. Daartoe moet deze waardevolle strook natuur zeer vergaand gesaneerd worden, want de vervuiling tot diep in de grond is enorm. Dat betekent dat, met zeer hoge kosten, alle huidige natuurwaarden waaronder de vele bomen moeten verdwijnen. Juist de bomen zijn van uitermate groot belang voor vleermuizen zo blijkt uit een rapport van 2020.

Landtong gezien vanaf de kant van het Energiehuis

Samen met de bomenrij schuin aan de overkant bij naast de Prins Hendrikbrug is de landtong van groot belang als migratieroute voor vleermuizen van en naar het Wantijpark en van en naar de Sofiapolder. De ondiepe zandige bodems en de oevers met het achterland zijn belangrijk leefgebied voor bijzondere libellen, de bever heeft hier zijn territorium en het gebied kan goed geschikt gemaakt worden voor otters. Bovendien is de Haven Zuid geschikt als rustplaats en opgroeiplek voor vissen. Het is ook nog het enige schuilgebied op Stadswerven voor de vos en de marter. Kortom een plek om natuur te behouden, niet om te bebouwen, ook niet om geschikt te maken voor recreatie.

Het voorstel van Stichting Het Wantij is dan ook deze plek met rust te laten: een eiland van rust voor bomen, planten en allerlei dieren te laten zijn in de versteende hectiek van de rest van Stadswerven. Maak van de landtong een eiland door een verbinding te vragen tussen Wantij en Haven Zuid ter hoogte van de Biesboschhal.

We roepen de gemeente Dordrecht op: Laat de vervuiling in de boden zitten en zorg er op minimalistische wijze wel voor dat deze zich niet verspreidt. Trek het plan terug om bij de ingang van de haven een stuk van de landtong af te graven; verander de bestemming!

Het graven van een verbindingsgeul heeft naast het creëren van rust voor de natuur ook nog een grote extra waarde omdat de Haven Zuid op die wijze functioneert als neven geul, aantrekkelijk voor met name vissen. De rivier krijgt daar weer extra ruimte en stroming. Zie daartoe ook onze visie geschreven vanuit “rechten voor de rivier”.

Stichting Het Wantij heeft in 2009 het plan gelanceerd voor een stadspark op de Staart, het Stadswerven park, tegelijkertijd als hoogwatervluchtplaats, op de locatie waar nu het bouwproject voor totale verstening zorgt. Dat voorstel werd door het toenmalige college genegeerd. Gaat het nieuwe college met daarin GroenLinks ook dit miniatuur voorstel wederom negeren? We gaan het nauwlettend volgen.

Dit is het derde deel van de reeks ‘Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel’ over de bijna geheel onttakelde natuur in de wijk Stadswerven vanwege het woningbouwproject Stadswerven. Dit project gaat ten koste van de Biesbosch getijdennatuur aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivier Het Wantij en ook van de natuur op het land, achter de oevers. Stichting Het Wantij strijdt al vele jaren tegen deze ontwikkeling die het gevolg is van wanbeleid en onwil van de gemeente Dordrecht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden getijdennatuur te behouden en aan te leggen ondanks de bebouwing: EN EN in plaats van OF OF. Sinds kort begint deze strijd zijn eerste vruchten af te werpen.

Wantij en gebied Stadswerven, landtong in rode cirkel

Het Wantij is een unieke zoetwatergetijdenrivier die Natura 2000 gebieden van en naar de Biesbosch verbindt met Natura 2000 gebieden aan de Oude Maas en de Noord. Het Wantij is een vriendelijke recreatieve groene bypass van de Beneden Merwede met zijn bijna geheel verstedelijkte harde oevers, vervuilende industrieën en zware vervuilende scheepvaart. Het is een natuurlijke verbindingsroute door de stad en juist vanwege de ongeschiktheid van de Beneden Merwede een heel belangrijke migratieroute en leefgebied voor vele dieren. Voor hen een levenslijn, een corridor van en naar de rest van de Delta. In deze serie meer daarover!

Foto’s De Kunstige Kol
Kaarten Studenten WUR

Deel 4: Getijdenoever voor Schaerweide wel degelijk mogelijk aldus Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *