Italiaanse populieren; kapvergunning op losse schroeven!

De drie markante Italiaanse populieren in het Wantijpark aan de monding van de Vlij waarvoor de gemeente begin dit jaar een kapvergunning afgaf, worden na het felle protest afgelopen mei van Stichting Het Wantij nader onderzocht. De gemeente heeft toegezegd een zgn. picusmeting te laten uitvoeren door een extern bureau. Met deze meting kan het inwendige van de bomen in beeld worden gebracht.   Vervolgens zal de Stichting in september worden betrokken bij het besluit al of niet te kappen.

Stichting Het Wantij ontdekte pas na het verstrijken van de bezwaartermijn dat er een kapvergunning was afgegeven voor deze prachtige bomen. Een bezoek aan deze bomen leverde geen enkele aanwijzing dat de bomen ziek zouden zijn. Daarom liet de Stichting de bomen eind mei onderzoeken door een boomdeskundige. Ook dit uitgebreide onderzoek leverde geen enkele aanwijzing dat de bomen ziek zouden zijn zoals de gemeente beweerde. Integendeel; de onderzoekers concluderen dat de bomen zeer gezond zijn! Om uit de impasse te komen stelde de Stichting voor een derde partij in te schakelen. Verder heeft de gemeente toegezegd een meting van het inwendige te laten verrichten door een extern bureau.

Het directe gevaar dat de bomen gekapt zouden worden werd afgewend nadat de Stichting had geconstateerd dat zich een vogelnest bevond in een van de bomen: Dit betekende dat er voorlopig volgens de Wet Natuurbescherming niet gekapt mocht worden.

Intussen hadden diverse kranten, waaronder het AD en Dordt Centraal en ook RTV Dordrecht aandacht besteed aan deze merkwaardige zaak.* Gemeenteraadsleden van D66, SP, Groen Links en CU/SGP spraken hun verontwaardiging uit en CU/SGP stelde schriftelijke vragen aan het College van B&W. Het antwoord op deze vragen leverde de garantie op dat als uit nader onderzoek blijkt dat de bomen gezond zijn deze niet zullen worden gekapt.

Tientallen reacties kwamen binnen van mensen die zich ook zorgen maken over het in hun ogen veelvuldig onnodig kappen van, vaak prachtige, oudere bomen in Dordrecht.

Stichting het Wantij heeft zich het laatste jaar herhaaldelijk ingespannen, met wisselend succes, om waardevolle bomen te behouden. Er wordt gewerkt aan een rapport waarmee wordt getracht een bijdrage te leveren aan verandering in de kap-praktijken van de gemeente. De Stichting vindt het heel belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met onze bomen, zeker als ze gezond zijn, maar ook als er wel wat aan mankeert. Juist oudere bomen hebben vaak, ook met eventuele ‘mankementjes’, een belangrijke ecologische functie.

Veel mensen gaan ook een band aan met oudere bomen; uit de reacties blijkt dat juist deze Italiaanse populieren, als oudere reuzen, de bewondering van velen genieten.

*
Dordt Centraal – 25 mei 2018:   Verzet tegen kap 40 jaar oude Italiaanse populieren
Algemeen Dagblad – 24 mei 2018:   Vogelnest redt ‘zieke’ populieren
RTV Dordrecht – 22 mei 2018:   Protest tegen aangekondigde boomkap Wantijpark

17 reacties op “Italiaanse populieren; kapvergunning op losse schroeven!”

 1. Christine mailde op 25 mei;

  Beste stichting Wantij,

  Via deze weg wil ik laten weten dat ik jullie actie van harte steun om de Italiaanse populieren aan de Vlij te behouden.
  Niet alleen zijn deze bomen karakteristiek voor zicht vanaf de overzijde van de rivier, ook dragen deze bomen bij aan diversiteit in het wantijpark en zijn ze door hun hoogte en dichte bebladering een goede schuil- en nestplaats voor diverse vogels. Wanneer er geen noodzaak wegens ziekte of gevaar van omvallen is om deze bomen te kappen (en volgens onderzoek is dit beide niet aan de orde) zou ik de gemeente met klem willen verzoeken dit besluit te herzien. Mijns inziens is er geen enkele reden denkbaar waarom deze bomen niet zouden moeten blijven staan.

 2. Annemarie mailde op 22 mei;

  Solidair met jullie goeie actie! Bomen en in het bijzonder deze populieren moeten blijven!
  Dank en succes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *