Kap 5.000 essen in Dordrecht!

Stichting Het Wantij maakt zich grote zorgen over de recente aankondiging door het college van B&W van de gemeente Dordrecht dat alle zieke essen in de gemeente worden gekapt. Volgens het college zijn 65% van de 8.000 essen aangetast door de essentaksterfte. Het gaat dus om meer dan 5.000 exemplaren. Volgens de Stichting is deze radicale aanpak volstrekt niet wetenschappelijk te onderbouwen.

De Stichting vindt het gebrek aan transparantie zeer bedenkelijk: zelfs raadsleden blijken nauwelijks op de hoogte van de ins en outs van deze plannen, hetzelfde geldt voor de Stichting en de burgers van Dordrecht. Wel is er al een bedrag van 300.000 euro per jaar gereserveerd in de onlangs aangenomen begroting om deze plannen uit te kunnen voeren.

De Stichting is ervan overtuigd dat deze aanpak wettelijk en ook volgens de eigen APV niet door de beugel kan.

Ook constateert de Stichting dat het college met deze radicale aanpak niet meewerkt aan het volgen van het landelijk protocol dat bedoeld is om het verloop van de ziekte te monitoren. Aan de totstandkoming van dit landelijk protocol heeft de gemeente Dordrecht nota bene zelf bijgedragen!

De Stichting heeft daarom het college dringend verzocht om nadere uitleg en het aangaan van de discussie en in afwachting daarvan geen essen te kappen.

Brief aan college: college essen brief 18-11-2018

2 reacties op “Kap 5.000 essen in Dordrecht!”

 1. Het even aantal plus extra zet de gemeente ook terug???? Neem een voorbeeld aan Finland die dit zo heel goed oplost. We hebben juist bomen nodig!
  #gezondheid #zuurstof

  • Beste HV,

   Extra bomen planten zoals in Finland is zondermeer een uitstekend idee!

   Mijn verdere reactie:
   In Finland gaat het naar ik aanneem om bospercelen. In bospercelen is het 100% zeker dat alle bomen aangetast worden en dood zullen gaan. Radicaal kappen is dan de beste remedie. Dat is in de stedelijke omgeving niet het geval! Het landelijke monitorprogramma is juist bedoeld te achterhalen welke bomen wel of niet aangetast worden en hoe het ziekteverloop is. Een belangrijk doel is daarbij om resistente eigenschappen te ontdekken en te zoeken naar mogelijkheden van bestrijding. Dordrecht slaat dit proces over en maakt daarom, ons inziens, de verkeerde keuze.

   Naar onze informatie wil Dordrecht bovendien ook gezonde bomen kappen, zie brief aan college.

   Cor, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *