Kan huidige territorium bever blijven op het Wervenpark?

Voor het Wervenpark heeft de gemeente een ontheffing aangevraagd en gekregen om de bever uit het gebied te verjagen. Een bever knaagt er op los in dit gebied aan beide zijden van de Kraanbaan en heeft er duidelijk zijn territorium gemaakt. Dat op een plek, waar de gemeente andere plannen heeft zoals toegankelijkheid voor mensen.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft als voorwaarde gesteld dat er een alternatieve locatie komt binnen het Wervenpark. De vraag is of dat ooit zal functioneren, maar allereerst of dat wel nodig is: Waarom zouden de plannen niet zo aangepast kunnen worden dat het huidige territorium kan worden behouden?

Bij alle desastreuze ontwikkelingen voor de natuur, en vooral voor de bever op Stadswerven, zoals verharding oevers en woningbouw, werd het Wervenpark naar voren geschoven als HET gebied waar alle natuur gecompenseerd gaat worden. Een ware propaganda met als motto: Biesbosch in de stad, is jarenlang over eenieder uitgestrooid. Nu puntje bij paaltje komt, oftewel het icoon van de Biesbosch maakt hier uit eigen beweging zijn territorium, nu wordt dat niet geaccepteerd, want mensen moeten daar toegang krijgen.

Dat is volgens de Stichting een zeer onwenselijke en onnodige ontwikkeling, vandaar dat ook hier, zoals op de Landtong, zie vorige artikel, bezwaar is ingediend. Behalve op de Landtong, waar het foerageergebied ook moet verdwijnen, is hier het laatste stukje waar de bever nog aanwezig is. De twee gebiedjes gaan bovendien, volgens de planning, tegelijkertijd(!) op de schop zodat de bever geen plek meer heeft en het (onzekere) alternatief is er nog lang niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *