Het getijdeslakje, waar een klein slakje groot in kan zijn

De Getijdeslak (Mercuria anatina) is een minuscuul slakje. De soort leeft uitsluitend in het zoet-brakwatergetijdegebied tussen plantengroei en op een modderig substraat. De soort heeft een zogenaamde I-status. Dat wil zeggen dat een groot deel van het soortareaal in Nederland ligt. Voor het getijdeslakje is dat 85%. Nederland draagt dus grote verantwoordelijkheid voor het behoud van deze bijzondere en zeldzame soort.

Door de aanleg van de Deltawerken nam het areaal aan zoetwatergetijdengebied sterk af en is de soort achteruitgegaan. In de periode 1980-1990 werd de Getijdeslak in Nederland nauwelijks meer gemeld en kwam daardoor in de categorie ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst van de Nederlandse land- en zoetwaterweekdieren.

De soort wordt ook vermeld op The IUCN Red List of Threatened Species. Het is 1 van de 4 echt kenmerkende, typerende zoetwatergetijdensoorten die in Nederland leven. Tijdens recente onderzoeken is de soort alleen nog in de Sliedrechtse Biesbosch waargenomen. De soort leeft ook in de Wantijzone zoals in de wilgenvloedbosachtige oevers van het Wantijpark.

Door ecoloog Arno Boesveld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *