Het belang van een park in de stad

Samen met bewonersgroep Natuurlijk Weizigt zet Stichting Het Wantij (SHW) zich in om de kap van vele bomen, het verwijderen van hoge struiken en het verbreden van paden tot wel 6 meter in het Weizigtpark tegen te gaan. Het is nog steeds mogelijk de petitie Kap de 123 bomen in het Weizigtpark Dordrecht niet te ondertekenen.

Juist in een tijd waarin elke boom telt en het bevorderen van biodiversiteit top-prioriteit moet zijn, en het belang van hittestressbestendigheid steeds duidelijker wordt dienen we des te meer stil staan bij het belang van parken in een stad.

Een park is immers een prettige omgeving voor voor jong en oud om te verpozen. Op hete dagen is er koelte onder de bomen die er staan. Bedenk echter dat wij er als mensen slechts korte tijd per keer vertoeven voor bijvoorbeeld een wandeling, om uit te rusten op een bank, om andere mensen te ontmoeten en kinderen om te spelen in de buitenlucht en natuur te kunnen leren kennen. Voor allerlei bomen, planten en dieren is het echter hun leefgebied. Zij wonen er, vinden er hun voedsel en planten er zich voort. Wij delen een park dus met de flora en fauna die er leven. Het belang van de laatste twee moet hoog in het vaandel staan bij onderhoud en indeling van een park.

Een van de vele bomen die moet verdwijnen

Een boom is een biotoop op zich, van leven erop, erin en eronder: (korst)mossen, schimmels, maretak, zwammen, vogels, vleermuizen, muizen, wormen en vele insecten, zoals kevers en spinnen. Omhakken van een boom betekent dus veel meer leven vernietigen dan alleen de boom zelf en verdrijft ook dieren uit hun verblijfplaats en zo verdwijnt ook voedsel voor hen.
Vleermuizen zijn nachtdieren en zij hebben de duisternis nodig die lage en hoge struiken tussen bomen kunnen bieden als bescherming tegen het licht van lantaarnpalen. Struiken tussen de bomen zorgen ook voor beschutting voor mensen, omdat er hierdoor allerlei rustige plekjes in het park zijn.

Nog een voorbeeld van een boom waar de bijl in moet

Volgens SHW is het van belang de stem van natuur mee te laten klinken in het nemen van beslissingen. Mensen willen zich graag veilig kunnen voelen en het is logisch dat dit ook voor andere levende wezens geldt, want voor hen is het park immers hun woon- en foerageer gebied. Het is een blijvend zoeken hoe veiligheid voor mensen geen schade met zich meebrengt voor dieren, planten en bomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *