Grote natuurwaarden op Stadswerven

Stichting Het Wantij start grootschalig ecologisch onderzoek op Stadswerven:
Wethouders Stam en Reynvaan van BVD hebben bij herhaling beweerd dat er geen, belangrijke, natuurwaarden op Stadswerven zijn. Dat werd nog eens herhaald in antwoord op de door drie politieke partijen (Groen Links, D66 en Christen Unie/SGP) gestelde artikel 40 vragen en bevestigd in de commissie Fysiek afgelopen dinsdag.  

Ook lazen we dat er in het nieuwe Stadswerven geen plaats is voor natuur…

Dat vormde het startpunt voor een grootschalig onderzoek door ecologisch adviesbureau Vertigo Research dat nog steeds gaande is. De eerste resultaten betreffen de soortgroepen slakken en planten. Er zijn 375 soorten planten en 63 soorten slakken aangetroffen variƫrend van gewoon tot zeldzaam met enkele rode lijst soorten! Het onderzoek naar o.a. libellen en vogels is gaande.

Overduidelijk wordt dat er wel degelijk belangrijke natuur aanwezig is in dit voor de migratie van soorten flora en fauna belangrijke gebied waar vier rivieren samenvloeien. Juist Stadswerven, gevoed door het brongebied de Sliedrechtse Biesbosch, mag geen knelpunt zijn voor de migratie van planten en dieren langs met name de oevers.

De Stichting hoopt en verwacht dat het college deze realiteit niet zal ontkennen en de in beton gegoten plannen voor Stadswerven aanzienlijk zal aanpassen.

Stichting Het Wantij i.s.m. Bureau Vertigo Research: Onderzoeken flora en fauna (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *