Getijdenoever voor Schaerweide wel degelijk mogelijk aldus Rijkswaterstaat

Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel, deel 4

Het kan dus wel, een vooroever bij Schaerweide! De mogelijkheid voor een stukje getijdenoever waar dieren en planten in het grensgebied van land en rivier zo’n grote behoefte aan hebben, zie de tekening hieronder van Rijkswaterstaat!

Stichting Het Wantij heeft al vanaf 2019 voorgesteld aan de gemeente Dordrecht om een getijdenoever aan te leggen voor de oever van het 50kV gebouw en Schaerweide. De gemeente wilde dat perse niet en verschool zich achter het argument dat Rijkswaterstaat dat niet zou toestaan omdat de vaargeul te dichtbij zou liggen.

Als deelnemer aan het project Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft de Stichting weten te bereiken dat samen met Rijkswaterstaat nu eens goed de situatie ter plaatse is bekeken.

Behalve dat de oever wel erg ver af ligt van de vaargeul hebben we duidelijk kunnen maken dat op dit deel van het Wantij slechts recreatievaart komt die daarna de brug passeert naar de rest van het Wantij. Rijkswaterstaat erkende dat de klasse-indeling die aangaf dat het hier bevaarbaar zou moeten zijn voor binnenvaartschepen met een lengte van wel 110 meter niet strookt met de realiteit.

Gezien het jarenlange verzet van de projectleiding van Stadswerven tegen de aanleg van een vooroever is het de vraag wat er nu mogelijk weer verzonnen zal worden om deze ontwikkeling tegen te gaan. Het antwoord zal echter gegeven dienen te worden door het nieuwe college waarin GroenLinks is vertegenwoordigd. Deze partij heeft zich in het verleden in samenwerking met Stichting Het Wantij met deze kwestie beziggehouden door het stellen van vragen waarop steeds een negatief antwoord kwam.

Dit is het vierde deel van de reeks ‘Stadswerven: Biesbosch-natuur in de knel’ over de bijna geheel onttakelde natuur in de wijk Stadswerven vanwege het woningbouwproject Stadswerven. Dit project gaat ten koste van de Biesbosch getijdennatuur aan de oevers van de zoetwatergetijdenrivier Het Wantij en ook van de natuur op het land, achter de oevers. Stichting Het Wantij strijdt al vele jaren tegen deze ontwikkeling die het gevolg is van wanbeleid en onwil van de gemeente Dordrecht. Er zijn wel degelijk mogelijkheden getijdennatuur te behouden en aan te leggen ondanks de bebouwing: EN EN in plaats van OF OF. Sinds kort begint deze strijd zijn eerste vruchten af te werpen.

Wantij en gebied Stadswerven, mogelijkheid vooroever Scharweide

Het Wantij is een unieke zoetwatergetijdenrivier die Natura 2000 gebieden van en naar de Biesbosch verbindt met Natura 2000 gebieden aan de Oude Maas en de Noord. Het Wantij is een vriendelijke recreatieve groene bypass van de Beneden Merwede met zijn bijna geheel verstedelijkte harde oevers, vervuilende industrieën en zware vervuilende scheepvaart. Het is een natuurlijke verbindingsroute door de stad en juist vanwege de ongeschiktheid van de Beneden Merwede een heel belangrijke migratieroute en leefgebied voor vele dieren. Voor hen een levenslijn, een corridor van en naar de rest van de Delta. In deze serie meer daarover!

Foto’s De Kunstige Kol
Kaarten Studenten WUR

Deel 5: Vernietigd leefgebied van de Rivierrombout aan Wantijoevers moet hersteld worden: Groenplan eerste stap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *