Gemeente zet kap meer dan 80 Populieren Rijksstraatweg door en negeert doortimmerd plan voor duurzaam behoud

De populieren aan de Rijksstraatweg te Willemsdorp zijn al vele jaren onderwerp van discussie bij de gemeente mede vanwege de overlast die bewoners zeggen te ondervinden van o.a. luis met als gevolg plakkerige aanslag op auto’s. Later werden die klachten uitgebreid naar afbrekende takken en klachten over vallende wormvormige zaden.

Voor Stichting Het Wantij is het volstrekt duidelijk dat de gemeente dit probleem van de bewoners al veel eerder serieus had moeten nemen en dat het laten bestaan hiervan alleen maar meer brandstof geeft aan de bewoners die van deze bomen af willen. 

De bomen zijn duidelijk in zeer slechte conditie waardoor de aantasting met luis en vroegtijdige takbreuk kan plaatsvinden. Daarom heeft Stichting Het Wantij al meer dan drie jaar geleden een voorstel gedaan voor duurzaam behoud, hetgeen inhoudt: de bomen om en om kappen zodat de blijvers meer ruimte hebben, zowel boven- als ondergronds, bodemverbetering en een methode van snoei waarmee takbreuk tot het verleden zou behoren. 

De gemeente wilde de bewoners tegemoet komen door de bomen die tegenover woningen stonden,  te snoeien om zo takbreuk tegen te gaan. Daar dit niet werd gedaan op een manier die specialisten zoals van Bureau Storix hanteren/adviseren bleven er takken vallen.  Met als gevolg wederom meer en heftiger klachten van de bewoners. Het vertrouwen van de bewoners was, ons inziens zeer begrijpelijk, op een nulpunt aangekomen.

Er werd vanuit de gemeente deels positief gereageerd op het voorstel van de Stichting de bomen duurzaam te behouden. Discussie was er over de wens van de gemeente om op de vrijkomende plaatsen weer nieuwe aanplant te doen zoals op de Zeedijk heeft plaatsgevonden en waar de Stichting zich vanuit de kennis en inzichten van Storix sterk tegen verzet heeft daar dit zeer tegen de bedoeling is om de blijvende populieren, ook op lange termijn, de benodigde groeiruimte te geven. Eerder aan de Zeedijk, constateerde Storix dat er geen grondverbetering nodig was, aan de Rijksstraatweg is dat gezien de conditie van de bomen een totaal andere situatie: groeiplaatsverbetering is essentieel, anders is er geen enkele kans op duurzaam behoud en is er geen enkele garantie dat de bomen na snoei geen takken meer laten vallen. Opvallend was dat de gemeente groeiplaatsverbetering maar onzin vond.

Het was nog jaren wachten om ook vanuit de wet Natuurbescherming toestemming te krijgen voor het om en om kappen. Die toestemming kwam onlangs. Intussen was het probleem met de takbreuk  weer groter geworden en daarmee ook het afnemende vertrouwen in het behoud van deze bomen door bewoners. Inmiddels wisten bewoners gesprekken te krijgen met de wethouder die gevoelig bleek voor hun jarenlange klachten.

Er zouden om bewoners tegemoet te komen meer bomen gekapt worden maar de essentie van duurzaam behoud bleef overeind zo verzekerde men Stichting Het Wantij. Onlangs liet een ambtenaar vallen dat het helemaal niet de bedoeling was de resterende bomen duurzaam te behouden. De gemeente wilde op termijn helemaal van de populieren af, mogelijk al na 5 jaar!

Dit was een dubbele agenda waarvan de Stichting al die jaren nooit op de hoogte is geweest. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er grote verontwaardiging is binnen de Stichting over deze onwaardige manier van omgang met elkaar, de valse manier van communiceren. Nog erger werd het toen er door de verantwoordelijke ambtenaar in een mail werd beweerd dat wij het niet goed hadden begrepen en het nooit de bedoeling was geweest om de populieren duurzaam te behouden maar dat het ging om duurzaam behoud van de laanstructuur. Oftewel, het kappen van de populieren en het planten van nieuwe bomen was altijd al de bedoeling en daarom grondverbetering volstrekt overbodig… Dit spelen met woorden is voor de Stichting beneden alle peil. Tot nu toe, ondanks een mailwisseling en een telefoongesprek werd niet toegegeven dat het niet in orde is om op deze wijze  te communiceren.

De conclusie is dat de gemeente al langer had besloten de bomen niet te willen behouden maar dat vanwege de wet Natuurbescherming ivm vleermuizen deze radicale aanpak niet mogelijk was. Al die tijd werd waar de Stichting de illusie voorgehouden van duurzaam behoud van de bomen.

Als teken aan de wand vroeg de gemeente aan Storix alleen maar een deel van de bomen die niet direct gekapt zouden worden, te snoeien. Storix weigerde deze opdracht, omdat zij de verantwoordelijkheid voor het veilige behoud op die manier niet konden garanderen, en kwam met een eigen plan waarbij aan alle aspecten voldaan kon worden: duurzaam behoud van resterende populieren met enorme toename van biodiversiteit, klachten bewoners, behoud route vleermuizen, behoud laanstructuur, aanplant nieuwe bomen en ook nog goedkoper waardoor er geld zou overblijven voor grondverbetering. Het is opvallend dat de betreffende ambtenaren in het geheel niet open stonden voor een beter plan dat met een zeer positieve intentie is gemaakt en aangeboden. 

Gezien de onmogelijkheid om nog een goed gesprek te hebben heeft de Stichting een dringend verzoek gedaan aan wethouder Merx voor een gesprek op zeer korte termijn. Ondanks ons verzoek werd besloten dat aanstaande maandag de bomen in de eerste fase (25 bomen) al gekapt gaan worden! Een vreemde zaak dat de wethouder ons verhaal niet wil horen voordat deze stap werd ondernomen.

De Stichting betreurt deze (weer) volstrekt onnodige gang van zaken ten koste van de bomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *