Gevolg uitspraak Raad van State: Deel van de bomen Wantijoever 50 kV gebouw delven het onderspit

De Raad van State verwierp vandaag 22 februari het beroep van Stichting Het Wantij om alle bomen aan de Wantijoever te behouden. Natuurlijk is het teleurstellend, maar niet onverwacht. Wel hebben we 14 bomen kunnen redden maar de bijbehorende ecologische omgeving gelegen aan deze Biesboschrivier, belangrijk voor veel dieren, wordt helaas ontmanteld.

Wij hebben de bomen en de dieren wel een stem gegeven die gedurende de afgelopen jaren overal is gehoord. Het Dordtse college heeft zich echter doof gehouden, Het is een afgang voor ook dit nieuwe college dat de mond vol heeft over biodiversiteit, klimaat en een zgn. nieuw bomenbeleid.

Een college, NB met Groen Links wethouders, dat niet heeft ingegrepen om dit gebiedje te behouden. Er is ook geen enkele poging gedaan met Stichting Het Wantij in gesprek te gaan. Er is voor dit college nog een lange weg te gaan om woorden om te zetten in daden, voor het klimaat en voor de biodiversiteit. Tot nu toe is het voornamelijk groene propaganda, greenwashing om projecten door te douwen, zoals onlangs in het Weizigtpark en nu weer in Stadswerven.

De wet Natuurbescherming is een veel te smalle basis om de natuur een stem te geven, slechts een paar diersoorten hebben een vorm van bescherming die in de praktijk ook nog eens flinterdun blijkt te zijn. Als de gemeente zich dan ook nog misdraagt, bijvoorbeeld door beschermd leefgebied van dieren te vernietigen om daarna pas onderzoek te gaan doen, en eindeloos veel geld heeft om deskundigen aan zich te binden, dan wordt het bijna onmogelijk bomen en dieren te beschermen.

Ons commentaar op de uitspraak is als volgt samen te vatten: de argumenten in de uitspraak zijn zodanig absurd en een op een overgenomen van de gemeente, dat het lijkt of de rechters al aan een staking wegens overbelasting waren begonnen.

Desondanks zijn we deels succesvol geweest en mogen we hopen dat het zelfs voor deze gemeente een lesje is geweest voor de toekomst, al was het alleen maar omdat dit geen reclame is voor Dordrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *