Deel bomen Zeedijk blijft duurzaam behouden, doorbraak beleid populieren

In overleg met de gemeente Dordrecht heeft Stichting Het Wantij weten te bereiken dat er een plan wordt uitgevoerd om een deel van de populieren op de Zeedijk die dit najaar zouden worden gekapt duurzaam te behouden. De inzet was ongeveer de helft om en om te kappen zodat de andere helft de ruimte krijgt de komende 50 jaar uit te kunnen groeien tot monumentale bomen. Helaas heeft de gemeente ervoor gekozen 40% te laten staan en ook nieuwe bomen aan te planten.

Het in het verleden genomen besluit van de gemeente om de ongeveer 800 bomen aan de Zeedijk in drie fasen jaarlijks te kappen bleef een flinke doorn in het oog van vele Dordtenaren. De inzet van SHW is geweest om op basis van de beschikbare kennis de kap in de tweede fase te voorkomen, maar dat mislukte. Eerder, ter voorkoming van de eerste fase, mislukte een poging van advocaat Eric Meijer in samenwerking met het Nationaal Landschapskundig Museum in Dordrecht van Henk Visscher, die helaas onlangs is overleden. Daarop is alles op alles gezet te voorkomen dat ook de laatste fase met 128 bomen zou worden uitgevoerd. Hiertoe werden specialisten van bureau Storix die al vele jaren specifieke kennis en ervaring hebben met duurzaam behoud van populieren, gevraagd een rapport op te stellen. Een geslaagde crowdfundingsactie van SHW maakte dat financieel mogelijk. Het rapport beschrijft duidelijk hoe de bomen aan de Zeedijk voor minimaal de komende 50 jaar behouden kunnen worden door het gebruik van nieuw ontwikkelde snoeimethoden, zoals de breuksnoeimethode. Deze werkwijzen werden eerder al ingezet voor bomen in het Wantijpark en aan het Generaal Spoorpad.

De bomen op de dijk staan nogal dicht op elkaar en daarom moest het advies gegeven worden ongeveer de helft te kappen om de andere bomen de kans te geven verder uit te groeien.
Wel kunnen hier en daar met ecokap, stammen blijven staan die van groot ecologisch belang worden: dood hout leeft!

Het huidige plan gaat van enorme betekenis worden voor het behoud en vergroten van de biodiversiteit. Nu al vinden veel dieren een plek in en op de bomen en dat gaat alleen maar sterk toenemen naarmate de bomen ouder worden. Het fantastische beeld van een deel van deze dijk waar veel mensen van genieten zal zodoende blijven en alleen maar mooier worden.

Hoewel dat volgens het rapport van Storix voor de veiligheid niet nodig is besloot de gemeente de bewoners aan de dijk tegemoet te komen de populieren rond de gebouwen bijna allemaal kappen en te vervangen door iepen. We begrijpen wel dat gezien de jarenlange overlast en eerdere toezeggingen het vertrouwen van bewoners zodanig laag is dat de gemeente daar een uitzondering maakt: wel jammer. Misschien dat een gesprek nog verandering had kunnen brengen?
Jammer is ook dat de gemeente op twee gedachten is blijven hinken omdat op veel van de open gekomen plaatsen nieuwe bomen worden aangeplant die voor concurrente zullen zorgen. Dit terwijl de essentie van het plan van Storix is dat de blijvende bomen volledig kunnen uitgroeien en oud worden. Zoals gezegd is de reden om en om te kappen de bomen die blijven de ruimte te geven, zowel onder de grond als boven de grond.

Grootste winst is dat er nu een weg geopend is naar de toekomst voor het duurzaam behoud van alle populieren in Dordrecht en misschien wel in heel Nederland. Stichting Het Wantij draagt aan de bevordering daarvan graag zijn steentje bij. Dordrecht kan voorloper worden het heersende, conservatieve beleid om populieren van 40 jaar of ouder te kappen te veranderen in duurzaam behoud van grote, hoge bomen.

Foto’s: De Kunstige Kol

Eén reactie op “Deel bomen Zeedijk blijft duurzaam behouden, doorbraak beleid populieren”

 1. Beste mensen,

  allereerst de beste wensen voor 2023 voor jullie, de bomen, de planten, de dieren en de rivier!
  Dank voor alles wat jullie doen voor het riviergebied en al wat er leeft.
  Fijn op de hoogte te worden gehouden!

  Hartelijke groeten
  Dolly van den Berg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *